Framtidens lärande 2010

I ett blogginlägg för ett år sedan talar jag om “My Two Days in Heaven”. Det är mitt besök vid Framtidens lärande 2009 jag syftar på. För mig var konferensen ett otroligt lyft. Det var som om jag hade varit en bortbyting som hittat sin familj. Jag knöt många kontakter vid konferensen; folk som jag sedan dess regelbundet byter erfarenheter och idéer med. Jag tror också att min redovisning av konferensen till mina kollegor därhemma bidrog till att inspirera och trycka på vikten av att vi alla tar det här med IT på allvar. Nu är det alltså dags igen och det är med stor spänning jag ser fram emot att delta i årets konferens.

Som en upptakt till Framtidens lärande deltog jag i går kväll på TeachMeet. TM är ett forum där pedagoger får möjlighet att presentera idéer och verktyg för varandra under lite speciella former. Man väljer att antingen tala i sju eller två minuter och överskrider man gränsen får man en snäll nalle kastad på sig. Jag valde att prata om hur elever med särskilda behov gynnas av användandet av IT i undervisningen och följande är manuset till mitt framförande:

“Jag läste nyligen en artikel på BBC News hemsida som konstaterade att IT i utvecklingsländer gör kvinnor och fattiga lyckligare. Artikeln är skriven utifrån en undersökning gjord av “The UK Chartered Institute for IT” där man studerat 35 000 människors livssituation.

I artikeln kunde man också läsa att “Access to technology, especially connectivity, is a powerful vehicle for empowering people to improve their economic situation.

Kvinnor och fattiga är de minst gynnade i världen.

Är det så att elever med särskilda behov är de minst gynnade i skolans värld?

Kan det då vara så att “IT i skolan gör elever med särskilda behov lyckligare” och att teknik och nätverkande gynnar deras lärandesituation.

Jag tänker berätta om hur jag i min skolvardag upplever att elever med speciella behov gynnas av att vi använder internet och datorer i skolarbetet.

Anledningen till att jag fick idén till att prata om det här i kväll är något som hände tidigare i våras.

Vi är en liten skola och därför är det arrangerat som så att eleverna i årskurs nio läser moderna språk vid grannskolan. I åk 9 har vi en elev med relativt grava läs- och skrivsvårigheter. Läraren i moderna språk och vår specialpedagog har fört en diskussion där man har kommit överens om att man ska använda den sk PYS-paragrafen på den här eleven. PYS innebär att läraren vid betygssättningen får bortse från enstaka mål om särskilda skäl föreligger.

Det här är samma elev som uppnådde nästan mvg -nivå på hör- och läsförståelsedelen av Nationella provet i engelska. Han presterar alltså klar vg-nivå medan man i tyskan pratar om att PYSA honom. Hur kommer det sig?

Jag vet varför han har lyckats med engelskan. Det är därför att vi genom IT använt massor med ljud, bild och film i engelskundervisningen, till skillnad mot hur man bedrivit spårkundervisning i grannskolan där man avverkar kapitel efter kapitel i läroboken – alla elever i samma takt.

En annan händelse som fick mig att tänka till kring fördelarna med IT i undervisningen är ett tillfälle där jag använde Glogster i ett historiearbete. Glogster är ett nätbaserat verktyg där man gör virtuella affischer. I den här gruppen finns en elev som är mycket svag och nära särskolemässig. När alla elever hade gjort varsin affisch och vi hade tittat på dem tillsammans med hjälp av projektorn så märkte jag hur den här eleven var oerhört nöjd och lycklig. Hon ville visa upp sin affisch för alla; kompisar, släkt och familj.

Jag förstod då att det var för att den blev så flashig och fin tack vare Glogsterverktyget att hennes arbete stod sig mycket väl i jämförelse med kamraternas. Det här tror jag är viktigt. Internetverktygen hjälper oss att göra fina presentabla arbeten.

Vi visar upp mycket av våra elevers arbeten på en virtuell utställningssida. Det här gör att eleverna anstränger sig extra för att göra bra arbeten. Här kommer en annan aspekt in. Elever med svårigheter orkar ofta inte ända ut, men här uppmuntras de att fortsätta tills de har en bra produkt. Givetvis ökar då lärandemöjligheten. Att göra arbeten man får vara stolt över uppmuntrar.

Eleverna i årskurs sex har just avslutat ett stort arbete som heter “Huset”. De har skrivit och illustrerat en bok med tio kapitel och skrivit ett kapitel i veckan. Elever med dyslexi har här använt talsyntesen på ett jättebra vis. De skriver fritt sitt kapitel. Sedan rättar de genom att lyssna på sin text med talsyntesen. Då hör de när det låter konstigt – sådant som de inte hade noterat om det varit skriven text.

När böckerna är klara har eleverna i uppgift att läsa sin bok för kompisarna i de lägre årskurserna. En flicka som behöver använda talsyntesen för sin läsning läste här sin bok genom talsyntesen för en yngre flicka som också behöver använda talsyntesen. Den lilla flickan fick en förebild i den större flickan som talsyntesanvändare. För övrigt använder många av våra elever talsyntes som inte nödvändigtvis behöver. De upplever att det är ett bra stöd för lärandet att lyssna på texter. Tack vare detta avstigmatiseras användandet av talsyntes. Den här avsigmatiseringen av hjälpmedelsanvändandet sker också genom att alla använder datorer och datorn är ett hjälpmedel i sig.

Avslutningsvis vill jag räkna upp ytterligare några saker som jag upplever gör IT fördelaktigt för elever med särskilda behov:

– Datorn är elevernas arena. De är vana att använda datorer på egna villkor och för egna intressen. (Det här gynnar givetvis den som har det svårt i tillvaron. Allt nytt blir jobbigt, det bekanta är lättare)

– Datorn är “Värdeneutral” – Den ger inga sura miner, inga suckar.

– Datorn har tålamod. Du får göra samma sak hur många gånger som helst.

– I datorn kan en oföränderlig miljö byggas upp; som är förutsägbar och trygg; där man hittar.

– Datorn svarar direkt – bra för den som har dålig uthållighet.

– Genom internet blir lärare mer tillgängliga för eleverna. (Lättare att få hjälp – och på egna villkor.)

– Anpassningar för elever med syn- eller hörselnedsättning: Anpassa färger, storlek, lägga in linjer, använda hörlurar. (Hörlurar är också ett bra verktyg för isolering för den som har koncentrationssvårigheter.)

Jag är helt säker på att elever med särskilda behov är de stora vinnarna när vi för in IT i skolarbetet.”

(Klicka här för att se bildspelspresentationen som hör till föredraget.)

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s