I sjönöd!

Varje år arrangerar vi vad vi kallar en “Uppflyttardag” då vi välkomnar höstens sexor till vårt arbetslag. Varje uppflyttardag arrangeras olika gruppaktiviteter där vi blandar elever från alla årskurserna i de olika grupperna. Aktiviteterna innebär alltid tävlingar mellan grupperna eftersom vi upplever att detta stärker samarbete och gruppkänsla. Vi har haft mycket roligt under årens lopp. Förra året bakade varje grupp en tårta, året innan spelade vi brännboll med badmintonracketar och året dessförinnan gjorde grupperna varsin animerad film med lerfigurer på temat sommar.

Temat för årets uppflyttardag var “överlevnad”. Grupperna sysselsattes först med en teoretisk uppgift där man simulerade en överlevnadssituation och därefter gick vi ut i skogen där grupperna fick i uppgift att bygga varsin koja att överleva i skulle man gå vilse.

Inspirationen för den första övningen fick vi från sajten “Survival Scenario Exercise”. Vi valde ut ett scenario och översatte detta till svenska. Situationen gick ut på att man efter ett skeppsbrott befann sig i en gummijolle miltals från land och långt ut på Atlanten. Med sig i jollen hade man lyckats rädda femton olika artiklar samt en tändsticksask. Uppgiften för gruppen var nu att rangordna de femton artiklarna utifrån hur viktiga de var. Den allra viktigaste som nummer ett och den minst viktiga som nummer femton osv. Varje gruppmedlem gjorde först en egen rangordning och därefter gjorde gruppen en gemensam. Omröstningar var inte tillåtna utan alla beslut skulle kommas fram till genom diskussion. Grupperna fick bilder på de femton artiklarna för att det skulle vara lättare för gruppen att få överblick under rangordningen.

Artiklarna rangordnas

När alla grupper var klara var det dags att räkna poäng. Facit till övningen är framtaget av Amerikanska kustbevakningen, alltså av riktiga överlevnadsexperter. Faktum är att övningen vi använde faktiskt används av kustbevakningen i deras utbildning. På sidan där vi fann vår övning fanns också övningar av NASA som i sin tur används i deras utbildningar. Jag tror att eleverna uppskattar övningens anknytning till verkligheten, och att anknytningen ger övningen mindre torrsimskänsla.

Poängräkningen gick till så att man adderade skillnaden i placering jämfört med kustbevakningen och den med minst poäng vann. Resultaten blev sådana att vi får hoppas att våra elever inte kommer att befinna sig i gummibåtar mitt ute på Atlanten. Vi var dock väldigt imponerade av deras förmåga att resonera i grupp och det var härligt att se hur de yngre kamraternas argument fick väga lika tungt som de äldres. Ingen hade valt rätt artikel som nummer ett. Här hade kustbevakningen satt den lilla fickspegeln som skulle kunna användas till signalering.

Sedan blev det dags att bygga kojor. Här fick vi återigen se på gott samarbete och de kojor som byggdes var mäkta imponerande.

Jag upplever att övningarna var mycket lyckade som samarbetsövningar och jag vill varmt rekommendera dem. Eleverna tyckte det var kul och stämningen var god. Nedan finns de dokument vi använde oss av. Använd dem gärna!

Scenariot
Formulär för rangordning
Bedömningsformulär för kojorna
Diplom (Diplomet har vår skolas logga; byt gärna ut den mot egen bild eller ta bort den)

Klicka här för ytterligare ett överlevnadsscenario; här från Scouting Web.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s