“Egen fördjupning” ett stående terminsavslut

“Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.” (Lpo 94)

För ett antal år sedan genomgick skolorna i Falu kommun en skolverksinspektion. Vår skola fick paradoxalt nog beröm för vårt elevinflytande, samtidigt som vi fick bannor för att vi inte hade något som vi kallade “Elevens val” på schemat. Vi argumenterade för att vår verksamhet genomsyrades av valbarhet för våra elever och skulle vi sätta “Elevens val” på schemat skulle detta förringa den valbarhet eleverna förhoppningsvis upplevde i sitt vardagsarbete. Skolverket var byråkratiskt trångsynta och insisterade. Lyckligtvis fick vi tillåtelse att ändra namnet från “Elevens val” till “Egen fördjupning”. Den form vi kom fram till för den egna fördjupningen har varit väldigt lyckad och jag vill nu dela med mig av idén och jag rekommenderar den varmt.

I slutet av varje termin, och samma dag som betygen ska vara satta (ca en vecka innan terminens slut), startar vi vad vi kallar “Egen fördjupning”. Den går ut på att varje elev får välja något att fördjupa sig i under den sista veckan; vad som helst är ok, bara arbetet uppfyller mål ur någon av kursplanerna. Eleverna börjar fundera på vad de vill göra i god tid innan fördjupningen och vi uppmuntrar också föräldrarna att hjälpa till genom att komma med idéer.

Första dagen av fördjupningen fyller alla i ett dokument där man berättar vad man ska fördjupa sig i och vilka mål i kursplanerna man planerar att uppfylla. När ett projekt blivit “okejat” av en pedagog är det bara att sätta igång. Många av eleverna arbetar utanför skolan med sina projekt, men om man så gör krävs godkännande av förälder. Vi träffas dock varje morgon årskursvis där alla berättar hur vars och ens projekt fortskrider. Eleverna väljer själva om de vill arbeta individuellt, i par eller i grupp.

En premiss för fördjupningarna, förutom att de ska vara förankrade i kursplanerna, är att alla ska bidra med något digitalt inför redovisningarna. Gör man praktiskt arbete ser man till att det finns foton eller film som visar upp arbetet. Gör man skriftliga arbeten ser man till att man dessa lämnas in i form av digitala dokument. Detta för att alla arbeten ska kunna dokumenteras på skolans blogg med indirekt syfte att bloggen ska kunna användas vid redovisningarna.

Den sista projektdagen är det dags för redovisningar. Dessa sker i blandade grupper av elever från alla årskurser (6-9). Innan redovisningen har allas arbeten lagts in på bloggen och det är utifrån den redovisningarna utgår. Vi använder oss av projektorn och vi går tillsammans igenom allas redovisningar på bloggen. När det egna projektet kommer upp går berörd elev fram och berättar om sitt projekt utifrån följande frågeställningar:

– Hur fick du idén till din fördjupning.
– Hur har arbetet genomförts.
– Vad är du speciellt nöjd med?
– Vad kunde gjorts annorlunda?

Vi ser det som en nyttig erfarenhet att få redovisa inför kompisar av skilda åldrar och vi slås alltid av den självsäkerhet med vilken alla gör sina redovisningar. En självsäkerhet som säkert stärks av att man berättar om något som man själv valt att arbeta med – dvs något man är intresserad av. Att en elev i årskurs sex får göra en lyckad redovisning inför sjuor, åttor och nior är värt oerhört mycket för vederbörandes självförtroende.

Sammanfattningsvis är det väldigt speciellt att som pedagog få röra sig i, och undervisa i, ett sammanhang där alla arbetar intensivt med vadhelst de själva valt att arbeta med utav eget intresse. Faktum är att det är helt underbart. Med mer tid för planering skulle vi som lärare kunna komma mycket närmare den här utopin. Vi skulle kunna bejaka varje elevs, och gruppens, intressen för att på bästa vis uppmuntra till lärande.

Till dess njuter vi av att få tillbringa åtminstone en vecka per termin på det här viset.

Besök gärna vår blogg för att se Montessoriskolans elevers fördjupningsarbeten.

Om du är intresserad av att kopiera vårt elevformulär kan du hämta hem det HÄR.

Lite bilder

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s