Att omvandla text till tal


Foto: Karl Gunnarsson

Talsyntes är ett hjälpmedel som används för att omvandla text till tal. Verktyget underlättar textläsning för personer med lässvårigheter, synnedsättning eller dyslexi.

Vi har på vår skola ett antal elever som behöver använda talsyntes för sitt läsande. Vi har också ett antal elever som väljer att använda talsyntesen även om de så inte behöver. De tycker att det underlättar för lärandet att lyssna på texter hellre än att bara läsa dem.

Ibland behöver text OCR-behandlas för att talsyntesen ska kunna användas. Det kan gälla t ex skyddade Pdf-filer eller text som ligger i bilder. Tidigare har vi använt en scanner med OCR-funktion för att omvandla text. Detta har varit tidskrävande och omständigt och vi blev därför väldigt exalterade när vi upptäckte det webbaserade verktyget “OCR Terminal“; ett verktyg som omvandlar scannade bilder till sökbar och editeringsbar text. Här kan varje registrerad användare gratis convertera 20 sidor per månad till OCR och är man många registrerade användare i ett arbetslag kan detta räcka. Det finns dock ett betalalternativ om detta inte räcker.

Än mer exalterade blev vi när vi upptäckte att Google Docs nu har en OCR-funktion. Vi använder Google Docs mycket i vårt arbetslag och det är främst dela-funktionen vi finner användbar. Detta eftersom vi ofta vill dela dokument som produceras i arbetet. Att tjänsten är gratis och mycket användarvänlig gör den förstås ytterligare attraktiv.

Så här går det till att OCR-omvandla texten i ett pdf-dokument med hjälp av Google Docs.

1) Logga in på ditt Google-konto (Om du inte har ett skaffar du ett HÄR)

2) Klicka på “Dokument uppe i vänstra hörnet.

3) Därefter klickar du på “Överför”.

4) Gör nu följande: 1) Välj den fil du vill OCR-behandla 2) Ticka för boxen “Omvandla text från PDF- eller bildfiler till Google Dokument-format. 3) Välj i vilken mapp du vill att det färdiga dokumentet ska hamna. 4) Starta överföring.

Så här blev resultatet (klicka för större bild):

Jag har också testat att OCR-behandla en JPEG-bild av första versen i Karin Boyes “Ja visst gör det ont”. Det gick inte så bra den här gången; jag har dock haft goda resultat vid andra tillfällen när jag omvandlat text i bildfiler.

JPEG-bild (klicka för större bild):

Recultat:

OCR-funktionen i Google Docs är ny och vi kan nog räkna med att Google i vanlig ordning utvecklar och förbättrar även denna tjänst kontinuerligt. Jag ser den som enkel att använda och både elever och pedagoger bör med lätthet att få rutin i att ta den till hjälp när dokument behöver OCR-omvandlas.

Advertisements

3 comments

    1. Ja, men den är kostar pengar så vitt jag förstår. Gratisversionen (30 dagar) går inte att ladda ner på Mac.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s