Awesome Stories för interaktivt läsande

Awesome Stories är en samlingsplats för primärt källmaterial. Här finns texter av alla slag; historiska berättelser, rättegångsberättelser, biografier, texter om religion, katastrofredogörelser mm. Texterna i sin tur är kryddade med länkar till diverse material som bekräftar det skrivna; foton, ljudfiler, filmer, orginaldokument, handskrivna kommentarer, skisser, målningar, kartor med anteckningar osv. Mycket av materialet finns i arkiv, på bibliotek, hos myndigheter och på universitet. Sådana här källor som ger viktig förstahandsinformation är ofta inte sökbara genom de ordinarie sökmotorerna utan endast direkt genom institutionernas egna sökmotorer.

Det ligger givetvis ett pedagogiskt värde i det att texterna länkar till primärkällorna; de blir mer trovärdiga och levandegjorda, vilket i sin tur leder till att läsupplevelsen blir mer förnöjsam. Jag tror att användandet av Awesome Stories kan leda till ett mer djupgående lärande genom att eleverna kan se mer av verkligheten bakom historierna och genom detta få möjlighet att lättare relatera till dem. När man till exempel får se verkliga fotografier på människorna i historierna sker ett slags möte; läsandet blir interaktivt. Vad gäller den språkdidaktiska aspekten så är jag övertygad om att autentisk text liksom den man kan hitta på Awesome Stories är den bästa för lärandet.

Till många av berättelserna finns lektionsmateriel av god kvalitet. Om man registrerar ett akademiskt konto hellre än ett privat får man tillgång till mer lektionsmaterial. (Båda är gratis.)

Här följer ett exempel från en berättelse om digerdöden och på material länkat från densamma. I samband med varje bild finns utförliga och förklarande texter. (Syns ej här.)

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Intro till texten

Den första länken där man kan läsa om att sjukdomen är behandlingsbar leder till the US National Library of Medicine.

Medeltida medicinsk målning som illustrerar samband mellan elementen och sinnesstämning:


(Composition of bodies: Elements and Humors. Bibliothèque Nationale de France, Paris (BNF, FR 135 ) fol. 91)

Medeltida målning som visar läkare och patient:


(Physician examining a urinal, Bibliothèque nationale de France, (BNF, FR 135 ) , fol. 223)

Målning som schematiskt visar sambandet mellan kropp och astrologi.

(Library of Congress. Image from Aristotle’s Compleat (sic) Master Piece: In Three parts: Displaying the Secrets of Nature in the Generation of Man … To Which is Added, a Treasure of Health; or, The Family Physician)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s