SlideSix – ett enkelt sätt att lägga till ljud och video till dina bildspel

SlideSix är ett verktyg som gör det möjligt att lägga till ljud och/eller video till bildpresentationer. Du kan förutom att lägga till eget ljud/video också bädda in filmer från YouTube eller Vimeo i din presentation. Du kan därutöver bifoga dokument till ditt bildspel. Dessa finns sedan att hämta i komprimerat tillstånd i anslutning till bildspelet.

Det finns givetvis många verktyg man kan använda sig av för att sätta ljud och bild till presentationer. SlideSix gör dock det hela väldigt enkelt. En fördel med SlideSix är att det är möjligt att gå in och ändra/förbättra mediatillägget till enstaka slides efter det att ett bildspel publicerats.

I SlideSix kan du använda presentationer från Power Point, Open Office eller pdf. Om du gör dina presentationer i Keynote (Mac) är det bara att gör om dem till pdf-format för att kunna använda dem i SlideSIx. (Jag gör mina i Keynote och det har gått utmärkt att använda dem i omvandlat pdf-format.)

SlideSix i ett nötskal:

1) Ladda upp en presentation (Power Point, Open Office, Pdf). Eller importera från Google Docs.
2) Lägg till media (Spela in video eller ljudfil eller importera video från YouTube eller Vimeo)
3) Lägg till taggar, filer eller anteckningar.
4) Dela! Maila eller bädda in i blogg eller wiki. (Tyvärr inte Worpress men Mr SlideSix jobbar på att få till det.)

Du har också möjlighet att skapa ett chat-rum där du kan diskutera varje slide tillsammans med inbjudna gäster. Kan vara relevant om man ska göra en gemensam presentation men inte har möjlighet att träffas.

Här följer några SlideSix-presentationer jag har gjort för att använda i undervisningen.

“Summer Words”. Detta är glosträning i samband med att eleverna skriver om sitt sommarlov. För att inlärning av enstaka ord ska kunna ske på ett effektivt vis behöver, enligt min erfarenhet, flera kriterier uppfyllas. I bildspelet “Summer words” finns alla de pusselbitar som gör det ok att träna på enstaka ord för att utöka vokabuläret. Här finns sammanhang, bild, ljud, text (svenska o engelska) samt möjlighet att repetera ordet verbalt. Möjlighet att repetera bildspelet hur många gånger som helst finns också samt möjligheten att komma åt bildspelet från vilken internetuppkopplad dator som helst, alltså möjlighet att träna utanför skolan.

“Träna läsning på engelska med hjälp av fonem”. Att öva läsning på engelska kräver ett annat tillvägagångssätt än lästräning på svenska på grund av att engelskan inte är ljudenligt skriven i samma utsträckning som svenskan. Att lära sig känna igen fonem är ett bra sätt att träna, och tanken är att eleverna självständigt ska kunna träna på detta med hjälp av SlideSix-presentationen. Säkerligen kommer den att finnas med i en hel del åtgärdsprogram eftersom jag tror att elever med läs- och skrivsvårigheter är speciellt gynnade av den här typen av lästräning.

“Reading Practise”. Här testade jag att lägga på ljud med video där jag syns i bild för eleverna samtidigt som jag läser de ord som de ska repetera. Jag tror att det kan finnas en pedagogisk vinst i att finnas i bild för vissa elever (andra är säkert glada om de slipper sen en …). Jag tror att en del elever kan få en trygghetskänsla i att se läraren bild. De känner att läraren har gjort detta för dem, han/hon bryr sig.

Nu några dagar efter skolstart kan jag konstatera att eleverna gillar upplägget av Summer Words-bildspelet och att det spelats flitigt. Jag kommer att använda SlideSix igen. Vad som återstår att se är huruvida eleverna kommer att se det som användbart för sina egna redovisningar.

Advertisements

3 comments

  1. Hej
    Helt klart ett bra verktyg ! Funderar på ett rent pedagogiskt spörsmål: det vore ju ännu bättre om videon finns närmare det ord som ska läsas upp. Märkte att blicken flackar mellan aktuella ordet och videon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s