“Hur tänker du?” – Lite om hur jag uppfattar Ann-Marie Körlings förhållningssätt till undervisning och lärande

Jag har, sedan jag hörde Ann-Marie Körling tala på TeachMeet Stockholm 2009, varit en beundrare av hennes klokhet och hennes förmåga att sätta barn i centrum. Körling talade på TeachMeet om Barnens rätt och barnens absoluta rättighet att vara lärande. Hon berättade en historia om hur en pojke som lärt sig japanska genom sitt dataspelande på internet så kunde kommunicera med en grupp japaner som kom på studiebesök på skolan. Utifrån det faktum att hennes elever lär sig saker utanför skolan frågar sig Körling: “Vad behövs jag då till?”. Hennes svar: “Jo, till att tillåta; att göra undervisning av; att skapa ett utrymme i det här klassrummet som ändå har fyra väggar; ett fönster utåt. Det är jag som ska vara nyfiken.” Körling säger: “Vi måste var flexibla – det är barnens rätt.”

Programmet “Barn av sitt språk – Körlings barn” finns att se på UR Play och jag tycker det är väl investerad tid för varje lärare att se programmet för att sedan relatera det till sin egen verksamhet. Bäst är givetvis om man kan se det som en gemensam uppgift i ett kollegium, för att sedan använda det för gemensamma diskussioner.

Något som är framträdande i Ann-Marie Körlings förhållningssätt är hur hennes lärarroll handlar om att få barnen att lära genom att finna sina egna svar.

“Det är så min lärarroll har utvecklats under alla år jag har varit lärare; att akta mig för att ge ett svar.”

“Jag vill inte rätta, jag vill inte vara värderande hela tiden. Sådan vill inte jag vara… Jag vill komma långt ifrån rätt och fel – för det tror jag är en gammal syn.”

Så här kan det låta när Ann-Marie samtaler med en elev:

“- Du, stavas idrott med två t?
– Har du provat att skriva det? Hur såg det ut när du skrev det?
Eleven visar
– Vad tror du att det ska vara?”

“Eleverna ska få lära sig själva genom att jag finns där och ställer frågor.
Jag är med och är delaktig ‘Hur löser du frågan?’ – men jag skulle aldrig svara på frågan. Jag gör aldrig det.”

Ann-Marie Körling säger: “Lärande tar tid och det finns inga genvägar. Jag är ingen genväg.”

Något jag tycker mycket om hos Ann-Marie Körling är hur hon ständigt refererar till läroplanen som ett medel för att uppfylla barns rättigheter. Användandet av läroplanen handlar alltså inte bara om att vara professionell, utan det går djupare än så – det handlar om uppfyllandet av mänskliga rättigheter.

För att lära mer om Ann-Marie Körlings tankar och idéer rekommenderar jag att du följer hennes flitigt uppdaterade blogg: Körlings ord. Skolverkets IT för pedagoger har dessutom nyligen publicerat en intervju med Ann-Marie Körling kallad “IT ger elever en röst“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s