Twitter – ett enkelt sätt för skolan att hålla kontakt med föräldrar och världen utanför

Ju mer insikt föräldrar har i skolarbetet desto mer stöd kan de ge sina barn. Att få föräldrar till små barn engagerade i skolarbetet är enkelt; faktum är dock att ju äldre barnen blir desto svalare blir engagemanget. Vilka än förklaringarna till detta är försöker vi på vår skola finna vägar till så stort föräldraengagemang som möjligt. En sak vi har lärt är att man ska göra det så enkelt som möjligt. Utöver våra veckobrev och digitala utställningar av elevarbeten driver vi därför ett Twitter-konto. Vi har en känsla av att väldigt få av föräldrarna faktiskt följer än så länge, men vi känner att det kommer att löna sig att kämpa på och att i takt med att Twitter blir en allt större del av allmänt internettande, så kommer allt fler föräldrar att följa vårt konto.

Något som är intressant med skolans Twitter är att kontot förutom att det ger en aktuell bild av våra förehavanden också blir en historisk källa till tidigare aktiviteter. Nyanställda och vikarier kan så få en sann och levande bild av skolans aktiviteter. Detta blir givetvis också applicerbart på nya elever och deras respektive föräldrar.

Vi försöker att så ofta som möjligt lägga in textmeddelanden och bilder kring vad vi har för oss. Den senaste upptäckten är att vi också genom TwitVid kan lägga in videosekvenser som visar upp våra olika aktiviteter. I följande film från i eftermiddags kan vi se hur Lisbet, Melissa och Sarah experimenterar kring alkoholers brännbarhet.

http://www.twitvid.com/player/7D6WW

Följ Montessoriskolan på http://twitter.com/monteskolan

Rent praktiskt organiserar vi de som så att hela personalen känner till användarnamn och lösenord och på så vis har alla möjlighet att lägga till inlägg närhelst de vill.

Advertisements

5 comments

 1. Fast jag tycker – som en tämligen rutinerad twittrare – att man inte skal betrakta det som en kanal för information utan snarare som en möjlighet att föra samtal/konversationer av sådan natur att det verkar vettigt för mänga att följa/delta. Blogg är mycket mera lämpligt om man vill dokumentera systematiskt och samtidigt ge möjlighet till kommenterande. Bloggens historik är också mycket bättre om man vill ge möjlighet för nytillkomna att skaffa sig en bild.

  Twitter är som ett ständigt pågående samtal med olika deltagare som man går in och ut ur. Jag kollar t.ex. bara tidigare twitter om jag råkar hamna mitt i något som jag inte förstår/vill ha en bakgrund till.

 2. Peter – Varför skulle Twitter inte kunna få fungera som en kanal för information? Och är inte information kommunikation? Om vi t ex twittrar att idrotten är inställd – är detta då inte kommunikation? Ett sådant meddelande passar givetvis bättre på Twitter än på vår blogg. För övrigt säger jag ju inte att vi inte vill att föräldrarna ska kommunicera med oss via Twitter – självklart vill vi det; det är bara så att de inte är twitteranvändare ännu. Så småningom kommer de säkert att bli det och då väntar vi och är redo.

  Twitter är ett väldigt behändigt redskap för att ge kort information. Här kan man skriva saker som inte alls skulle passa in på bloggen. Sådant som istället skulle belamra och “skräpa ner”. Föräldrar som är någorlunda tekniskt bevandrade (snart är alla där) kan sedan använda antingen rss eller sms för att få de korta meddelanden som vi publicerar på Twitter. Väldigt praktiskt tycker jag!

  Givetvis är våra bloggar och vår wiki en mer djupgående källa för information om vårt arbete än vad vårt twitterkonto är, men Twitter hjälper också till att visa upp vår skolas verksamhet vid sidan av andra källor.

  I fredags eftermiddag satt jag tillsammans med en kollega och tittade tillbaka i vår twitterstream. Det var intressant och det blev ett tillfälle för reflekterande utvärdering.

  Alla använder vi verktyget på olika vis utifrån våra olika behov och avsikter.

 3. Jag skulle nog vilja hävda att man inte kan betrakkta information som kommunikation om man skal göra en meningsfull distinktion mellan begreppen men visst används de lite ofta synonymt. Men viktigast är att det visserligen går att kolla twitterhistorik men att man normalt inte gör det utan faktiskt deltar i pågående samtal under den tid man råkar vara aktiv. Således missar man normalt det mesta i alla de flöden man följer eftersom de flesta av oss inte är på hela tiden.

  Om mina barns skola skulle använda twitter som kanal för envägsinformation skulle jagh behöva ställa om hela mitt sätt att använda twitter och filtrera ut just dessa alternativt ha det som ett helt separat rss-flöde (det senare eftersom också mina rss-flöden är för många för att faktiskt kunna uppmärksamma allt.

  Tror därför att en institution som en skola skall ha en väldigt tydlig kanal för just den typen av information som det är viktigt att alla får. Men det är klart att om man använder Twitter för att generera ett rss/sma–flöde så är det ju ok men då twittrar man inte i den mening jag ser på företeelsen utan har bara skaffat sig en motor för just dessa flöden.

 4. Vi gör det bästa av de redskap vi har. Varje vecka mailar vi ut all relevant information, men vad ska vi använda för sista minuten information? Finns något bättre verktyg än Twitter? Vi använder Twitter som ett komplement för att nå ut i så hög utsträckning som möjligt. Man följer oss om man vill. Gör man det inte får man antagligen nödvändig information på annat vis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s