“Sociala medier, nätet, unga och lärande”, en föreläsning av Elsa Dunkels

Elsa Dunkels har som alla goda forskare förmågan att se saker och ting utifrån nya fräscha perspektiv. Jag har i kväll varit på en föreläsning arrangerad av Lärarförbundet (som LR:are är jag jättetacksam att jag fick komma) kallad “Sociala medier, nätet, unga och lärande”. Elsa Dunkels är både väldigt klok och väldigt rolig, och jag vill varmt rekommendera dig som får chansen att lyssna på henne att ta den.

Dunkels inledde med att ta upp vad jag uppfattar som en av henne huvudteser; nämligen den att vi vuxna inte ska oroa oss så mycket för hur unga hanterar sin nätnärvaro, eftersom de har väl utvecklade motstrategier mot det de inte gillar. Hon menar att det är rimligt att tänka så eftersom “annars skulle de ju inte hänga där så mycket”. Hon förklarade också att det här är motstrategier som de unga själva utvecklat – vi vuxna har inte varit inblandade. Dunkels gör jämförelsen med allt “curlande” som påstås pågå nuförtiden. När det gäller att skaffa sig nätvana finns där inga “curlande” föräldrar.

Dunkels talade en hel del om det informella lärandet – det som sker utanför de tillrättalagda skoluppgifterna. Hon berättade en lite rolig anekdot om en lärare som kommit in i lärarrummet och berättat om hur fem killar som knappt medverkat på lektionerna, eftersom de istället varit hemma och spelat World of Warcraft, alla presterat mvg på Nationella provet i engelska. Lärarens fundering var då: Hur ska jag få tjejerna att vara hemma och spela WoW? Givetvis skämt åsido, men ändå med mycket klokhet.

Dunkels vill uppmana till att vi som lärare ska vara uppmärksamma på vad unga människor gör, så att vi på så vis kan utnyttja informellt lärande till att bli formellt lärande. Ett exempel skulle då kunna vara det språklärande som sker genom online-spel.

Dunkels berättade om flickan Elvira som tack vare sitt intresse för porträttfotografering lärt sig att hantera PhotoShop endast genom att på eget initiativ söka kunskap genom msn, Google etc. Tack vare sitt driv att lära PhotoShop tog hon sig igenom komplicerade instruktioner på engelska. Hon använde Lexin för att översätta; hon tränade upp sin förmåga att skumläsa för att snabbt kunna hitta den info hon behövde etc. Det här var en tjej som i skolan varken hade godkänt betyg i engelska eller i bild.

Många sådana här ungdomar finns – vad gör vi?

Dunkels menar att skolan är dålig på att ta reda på elevers talanger. Vi behöver mer talangjakt! Skolan är däremot bra på att identifiera svagheter. Istället bör vi leta reda på styrkorna för att låta dem inleda lärandeprocesser. Det vi måste fråga oss är: Hur kom det sig att Elvira plötsligt blev så målmedveten?

Ett annat intressant exempel som Dunkels tog upp var tjejen som sa, när hon blev påvisad ett uppslagsverk i bokform, att “Ja, det är väl ok men det är inte de mest logiska.” Det här är ett typexempel på hur Dunkels lyckas se något ur ett helt nytt perspektiv. Givetvis är det tematiska sökande efter kunskap som kan äga rum på nätet mycket mer logiskt än den alfabetiska ordning som finns i ett uppslagsverk. En ordning där nästföljande ord inte har annat att göra med det föregående än att det råkar börja på samma bokstav.

För vissa är det tematiska mer logiskt än det vi hittat på, i det här fallet alfabetet, och vi bör tänka på det i vår roll som lärare. En person som inte kan läsa och skriva kan förstå det tematiska systemet. Misslyckanden kan bero på svårighet att förstå vissa system, att förstå koderna. Internet kan vara en ingång till koderna.

Elsa Dunkels talade en hel del om Wikipedia och kallade uppslagsverket “Den finaste symbolen för kollektivt lärande”. Wikipedia andas moderna syn på kunskap – den att det inte finns någon absolut kunskap. I Wikipedia växer hela tiden kunskap fram genom olika perspektiv på varje tänkbart ämne.

Något som är positivt med Wikipedia i skolsammanhang är att diskussionen om källkritik kan hållas aktuell. Givetvis ska den alltid hållas aktuell, men Wikipedias natur ger den källkritiska diskussionen ett bra ingångsläge.

Dunkels gjorde intressanta jämförelser mellan läroböcker och online-uppslagsverk. Till exempel hur det som ständigt förändras blir en spegel av den rådande kunskapssynen. Ett annat perspektiv vad gäller kunskapssyn som Dunkels tog upp var att: Hur kommer det sig att dagens lärobok är ok när den gamla inte är det? Tänk om vi kunde gå tillbaka och registrera ändringar i läroböcker på samma vis som vi kan se varenda liten ändring i Wikipedia. Uppslagsverket blir en fantastisk dokumentation av förändringar i värderingar och kunskapssyn.

Dunkels talade om hur vi i skolans värld är dåliga på att ta till oss förändringar. Hon menar att vi måste bli bättre på att gå direkt till att se positivt på nya företeelser, istället för att ta den långa omvägen genom först oro och sedan acceptens för att slutligen landa i en positiv attityd när vi helt förstår dem. “Tänk om vi förlorar några på vägen när vi ska tänka att allt det nya är farligt.”

Skillanden i värderingar mellan generationer var också något som togs upp på föreläsningen. Yngre människor är mycket mer generösa med att dela med sig av det privata. Detta visar att vi går mot en större öppenhet. Kanske är öppenheten ett sätt att få fram det obehagliga för att vi ska kunna göra något åt det, menar Dunkels. Vi måste som vuxna förstå att ungas värderingar och attityder är annorlunda. Vi måste vara förstående istället för fördömmande.

Jag är jätteglad att jag fick möjlighet att gå på den här föreläsningen och jag är glad att vi var så många där. Vi behöver mer av den positiva syn på nutiden och framtiden som jag tycker Elsa Dunkels ger uttryck för. Dunkels ser möjligheter istället för hinder och det tycker jag är toppen.

Elsa Dunkels sa många klokheter under föreläsningen. En av de bästa tyckte jag var hennes analys av datasalar: “När man stängde in datorerna för att de inte skulle smitta skolan med sin förändringskraft.”

Advertisements

6 comments

  1. Tack för den här mycket givande sammanfattningen! Tur ni var många som var där för de verkar vara tankar väl värda att bli inspirerade av…

  2. Tack för ett mycket bra inlägg från föreläsningen. Är så tacksam att jag får ta del av det och jag tycker att det framkommer så många intressant och viktiga saker som vi inom skolan måste ta oss an ännu mer. Jag ska försöka gå och lyssna när hon föreläser här i Stockholm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s