Hur kan vi använda Google docs för IUP-administration?

Kommunen byter lärplattform vid årsskiftet. Vi kommer att gå från Ping Pong till It’s Learning. Från det jag har sett av It’s Learning känns detta helt ok. Efter fem års erfarenhet av användandet av PP ska det bli rätt skoj att börja om från början och bygga upp. Vi lär av våra misstag och vi förändrar. Den största lärdomen är vikten av att skapa gemensamma strukturer – ett gemensamt upplägg. Avskalad enkelhet är vår nya ingångspunkt – och detta speciellt för att gynna elever med percepetuella svårigheter.

Det finns dock ett problem med It’s Learning och det är att det inte finns någon IUP-modul. IUP-modulen i PP har fungerat utmärkt och vi har nu arkiverade IUP:er och skriftliga omdömen för de senaste fem åren. Det vi nu måste lösa är hur vi klarar administrationen kring utvecklingssamtalen i fortsättningen.

Vi använder oss av Google docs en hel del. Google docs kan vara ett utmärkt komplement till en lärplattform genom att ta vid där lärplattformen har sina begränsningar. Min fundering är nu huruvida Google docs kan användas vid administreringen av utvecklingssamtalen; och jag skulle gärna vilja ha hjälp att lösa detta.

Följande behöver kunna göras:

– Varje elev behöver kunna skriva kommentarer till varje ämne. Alla lärare behöver ha tillgång till de elevkommentarer som gäller det egna ämnet.

– Alla ämneslärare behöver kunna skriva in sina skriftliga omdömen på varje elev samt läsa elevens egen kommentar.

– Mentorn behöver inför samtalet kunna sammanställa en elevs samtliga kommentarer från alla ämneslärare i ett samlat dokument.

Givetvis har alla lärare och elever google-konton

Hur skulle detta kunna administreras i Google docs? Vi funderar vidare och är tacksamma för hjälp.

Advertisements

3 comments

  1. Jag jobbar i en mkt liten verksamhet, men vi har IUP i Excel som vi sedan lägger upp som gemensamma dokument i Fronter där flera kan ändra och lägga till i dokumenten. Vi har en standardmall med formler för att räkna ihop poäng och allt, som vi bara kopierar in i ett excelblad för varje elev. Sedan ändrar vi mentorer tillsammans med eleverna kontinuerligt i detta dokument, sorterar avslutande, pågående och planerade kurser och för in omdömen. (Vi har lite speciellt eftersom vi har flexibel studietakt för varje elev, kurserna kan börja och sluta när som helst under läsåret) Kanske Googles spreadsheet kan fungera liknande? Men det är förstås svårare att administrera för fler elever.. Lycka till, hoppas ni hittar ett bra sätt

  2. Jag hade tittat närmare på Formulärdelen i Google Docs. Den kan man ju ha som användargränssnitt mot eleverna och sedan när all data har landat i kalkyl-delen av Docs så kan lärarna gå vidare med informationen.

  3. Tack Linn och Mats för goda råd! Sitter just nu och experimenterar med Formulärdelen och det känns lovande …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s