Skriftliga omdömen – check ✓

Inför varje utvecklingssamtal skriver varje ämneslärare ett skriftligt omdöme till varje elev han eller hon undervisar, och av dessa omdömen skapas ett digitalt dokument som alla parter – elev, vårdnadshavare och mentor kan ta del av inför utvecklingssamtalet. De skriftliga omdömena är utgångspunkten för elevens IUP. Även om de flesta lärare skriver enligt förordningarna kan ett dokument med så många författare ge ett något spretigt intryck. För att göra det lättare för elever och föräldrar att förstå omdömena och på så vis bättre sätta sig in i elevens utveckling bestämde vi oss för ägna en studiedag till att fördjupa oss i vårt omdömesskrivande. Vårt mål var att göra omdömena mer lättförståeliga, riktiga och mer enhetliga.

Inför studiedagen satte vi ihop två dokument. Det ena dokumentet bestod av en sammanställning av två omdömen från varje lärare. Ett omdöme skrivet för en elev som når målen med råge och ett omdöme för en elev som riskerar att inte nå målen för godkänt. Omdömena skulle användas som utgångspunkt för gemensam granskning. Genom att läsa varandras omdömen tillsammans och diskutera innehållet var vårt mål att komma fram till exempel på föredömliga omdömen som vi skulle kunna använda som ledstjärna.

Dokument nummer två var en slags checklista som vi skulle använda när vi granskade varje omdöme. Checklistan var gjord utifrån Skolverkets skrift “Att skriva skriftliga omdömen” sammanställd av Helena Moreau och Steve Wretman. Vi gjorde en sammanställning av allt sådant vi tyckte var viktigt att tänka på vid omdömesskrivande och gjorde sedan en förenklad tabell som såg ut så här:

Klicka här för pdf-version.

Vi delade upp oss i mindre grupper och gick sedan gruppvis igenom varje omdöme med checklista och anteckningspenna till hands. Gruppdiskussionerna blev oerhört lärorika och intressanta och vi kände alla att vi hela tiden utvecklade vår bild av hur ett bra omdöme bör se ut. Vi avslutade dagen med att varje grupp redovisade vad man kommit fram till. Vårt arbete med att komma fram till hur skriftliga omdömen bör se ut för att gagna eleven på bästa vis kommer att fortsätta.

Advertisements

One comment

  1. Hej Marie!

    Tack för att du delar med dig – jag tror att de samtal ni för hos er är otroligt viktiga för det som i slutändan blir elevens lärande.

    Att ha med sig en checklista i granskandet av de skriftliga omdömena är en bra ingång – det tipset tar jag med mig!

    Ha det så bra!
    Sara (SO-lärare 4-9 med fokus på skolutvecklingsfrågor)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s