Martin Luther King Day – ett ypperligt tillfälle för användandet av autentiskt material i engelskundervisningen

“When Rosa Parks refused on the afternoon of Dec. 1, 1955, to give up her bus seat so that a white man could sit, it is unlikely that she fully realized the forces she had set into motion and the controversy that would soon swirl around her.”

Ovanstående kan läsas på förstasidan av sajten “They changed the world – The Story of the Montgomery Bus Boycott”.

Martin Luther King-dagen infaller i år den 17 januari, och den erbjuder inte bara ett bra tillfälle att ta upp civilrättsrörelsen i USA utan dessutom ett ypperligt tillfälle till att använda autentiskt material i engelskundervisningen.

Historien om Rosa Parks, Martin Luther King och civilrättsrörelsen är enligt min erfarenhet ett tacksamt ämne att ta upp med ungdomar. Jag tror att verklighetsanknytningen och känslosamheten gör det hela spännande och intressant. Vi brukar lyssna på Kings tal tillsammans, med hjälp av ljud, bild och text. I videon nedan finns talet och om du klickar här kan du ladda ner texten. Det kan vara bra att gå igenom en del begrepp i förväg. Talet ger, förutom språkträningen och den historiska aspekten, ett bra tillfälle för en diskussion kring retorik.

Martin Luther Kings tal:

En presentation av Rosa Parks liv:

En guldgruva är serietidningen från 1957 kallad “Martin Luther King and the Montgomery Story” Den berättar historien om Martin Luther King, Rosa Parks och civilrättsrörelsen. Serien skrevs med syftet att sprida kunskap om händelserna, och utgjorde ett viktigt medel för detta. Färgade människor fick väldigt lite uppmärksamhet i medierna och serietidningen blev ett alternativt sätt att sprida kunskap. Jag använder den för högläsning i små grupper där var och en läser högt en serieruta i taget.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s