Från kompensatoriska hjälpmedel till pedagogiska verktyg

I ett inlägg från 20 maj 2010 skriver jag att “Jag är helt säker på att elever med särskilda behov är de stora vinnarna när vi för in IT i skolarbetet”. Om så är fallet gör vi givetvis fel när vi inte utnyttjar de resurser som finns. Ofta finns till exempel kompensatoriska hjälpmedel som inte utnyttjas på grund av att eleverna inte vet att de är tillgängliga, medan pedagogerna inte vet hur de ska användas.

Vi bestämde oss på vår skola för att här ska det bli bättring och anordnade ett utbildningstillfälle för alla skolans pedagoger vad gäller kompensatoriska hjälpmedel. De program vi gick igenom var: ClaroRead, Stava Rex, Spell Right och ScreenRuler som råkar vara de kompensatoriska hjälpmedel PC-styrda Falu kommun köpt in. Vi gick också igenom OCR terminal, Audacity och PhotoStory. Vi började med en presentation av de olika programmen och därefter satte man sig i par vid datorerna och testade programmen utifrån tillrättalagda övningar, för att närmare förstå dem och lära känna dem.

Dagen var lyckad och ledde till viktiga saker. Bland annat bytte vi ut benämningen “kompensatoriska hjälpmedel” mot benämningen “pedagogiska verktyg”. Vi bestämde också att vi ska visa verktygen i helklass via projektor för alla elever som något som är bra för alla att använda. Detta givetvis för att avstigmatisera. Verktygen har sedan dess introducerats i flera klasser och används flitigt. De är bland annat för tillfället använda av alla elever i år sju för att rätta omfattande berättelser de arbetat med i drygt en månad. Talsyntesen är populär som rättningsverktyg eftersom den bland annat tydligt visar om man missat punkt eller komma. Talsyntesens syntetiska röst gör liten paus vid komma och stor paus vid punkt; fattas någon av dessa blir det ingen paus.

Skolan som institution är designad med den genomsnittliga eleven i åtanke. Det är därför vi måste väga upp för elever med särskilda behov. Ett sätt är att göra kompensatoriska hjälpmedel mer tillgängliga, samtidigt som man ger hjälpmedlen mer status – avstigmatiserar dem.

För den som är intresserad av att genomföra en liknande utbildning på sin egen skola finns vårt material att ladda ner här:

presentation
instruktion
övning

Advertisements

4 comments

  1. Ewa, om de är i pdf-format är det flera av övningarna som inte kan användas eftersom programmen inte kan läsa pdf. Om du däremot vill ha dem som .doc-fil kan jag maila dem till dig om jag får din mailadress.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s