Jag har bevis på att Jan Björklund har fel

Så här skrev utbildningsminister Jan Björklund i en debattartikel i DN den 13 mars 2011:

“Lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Därför måste läraren åter ta plats i klassrummet. Att avskaffa ”katederundervisningen” var centralt för skolreformatörerna efter 1968 års kultur­radikala vänstervåg. Traditionell lärarledd undervisning ansågs auktoritär. Mycket talar för att det här är en viktig anledning till sviktande skolresultat och ökade klassklyftor. Det mest avgörande i skolan är mötet i klassrummet mellan lärare och elever.”

Jag har just rättat läs- och hörförståelsedelen av mina niors nationella prov i engelska. Resultaten var exceptionella och jag vill här berätta om den typ av undervisning som lett fram till de här resultaten eftersom den är långt ifrån den katederundervisning som Jan Björklund vill framhärda. Faktum är att jag är övertygad om att traditionell klassrumsundervisning hade i inneburit sämre resultat för mina elever. Över hälften av mina elever nådde mvg-nivå och resterande förutom tre (två vg och ett g) var alldeles på gränsen till mvg.

Mina elever har en timmes lektion i engelska varje vecka, resten av tiden arbetar de självständigt med beting som jag ger dem. Betingen ser sådana ut att var och en får möjlighet att arbeta och prestera på sin egen nivå. Ingen elev hålls tillbaka och alla klarar uppgifterna och får möjlighet att lyckas. Jag hjälper sedan mina elever framåt genom att ge dem feedback på de uppgifter de gör. Eleverna har full frihet att bestämma var och när de gör sina uppgifter. Ibland är de skriftliga, ibland handlar det om att producera något digitalt, ibland handlar det om att läsa en bok och skriva en läsrapport och det kan också handla om att träffas i grupp och spela ett spel eller läsa högt tillsammans.

Spannet i en klass är alltid enormt. Vad gäller engelska kan det vara så att man har allt från elever med engelsktalande föräldrar till elever med grava perceptuella svårigheter. Att sätta ihop lektioner som passar alla är därför väldigt svårt. Om jag till exempel har en grammatikgenomgång så kan det vara så att hälften av klassen redan kan det jag går igenom, några kan det inte och får något ut av min genomgång medan andra inte har en chans att fatta och behöver en grundlig och individuell genomgång. Jag tycker det är naivt av Jan Björklund att tro att lärarledda lektioner automatiskt leder till kunskapande.

Den betingbaserade undervisning jag bedriver är minst lika lärarledd som den som sker när jag står framme i klassrummet och mässar. Jag har ständig kontakt med eleverna via nätet och jag ger dem feedback på de arbeten de lämnar in. Det här är ett arbetssätt som gör att jag kan fördela min tid på ett rationellt sätt. Jag kan ge hjälp åt den som behöver det, när han eller hon behöver det.

En annan anledning till att mina elever lyckas så väl kan vara frånvaron av traditionella läromedel. Vi använder autentiskt material och nätet är givetvis en enorm resurs. Vi ser på film väldigt ofta och vi nätsurfar en hel del tillsammans. Vi använder oss bland annat av VoiceThread, Glogster, XtraNormal, Fotobabble, StoryBird, Delicious, Skeptoid, YouTube, JeopardyLabs, SlideSix och Voccaroo. Tillrättalagda lärobokstexter och gloslistor förekommer aldrig.

När Jan Björklund skriver: “Det mest avgörande i skolan är mötet i klassrummet mellan lärare och elever.” känns det både fel och förlegat. Jag möter ständigt mina elever på arenor utanför klassrummet, arenor där de utvecklas och lär. Jag möter dem i deras uppsatser, när de sitter i korridoren eller kanske på skolgården och högläser tillsammans, när de frågar mig något över nätet under min förtroendetid, när jag ser deras produkter på nätet och när jag lyssnar på deras muntliga inlämningar. Det här blir helt andra möten än de som sker när jag möter dem som grupp i helklass. Den typ av möten som sker utanför helklassundervisningen är sådana där jag ser varje individ och där undervisningen får vara formativ.

Så här kan det se ut när man INTE använder sig av katederundervisning:

23 comments

 1. Tack, exempel som detta behövs för att knäcka myten om “flumskolan”. Vem har någonsin påstått att undervisning inte ska vara strukturerad och lärarledd? Det finns ett oändligt antal sätt att strukturera och leda undervisning; vi ska inte reducera detta till att stå bakom katedern och vifta med pekpinnen.

 2. Intressant och upplyftande läsning! Man kan väl säga att i det inledande Björklund-citatet är det egentligen orden “i klassrummet”, som man önskar skulle strykas?

  I övrigt har du ju arbetet på det sätt de flesta (även B är jag övertygad om…) föreställer sig att god undervisning går till; mycket genomtänkt, ämneskunnig och lärarledd vägledning. Vilket ger resultat.

 3. Vilken härlig läsning och underbar undervisning … I din klass får verkligen alla elever plats och alla får utvecklas på sin nivå … Om fler undervisade som du skulle betydligt färre behöva gå ifrån till specialundervisning. Vilket många elever måste när läraren håller katederundervisning där alla förväntas vara på samma nivå och läsa samma bok på samma sida samtidigt … Oavsett vad man kan och oavsett vad man förstår …
  Ingmari

 4. Mycket bra och tydligt om hur en framgångsrik lärare får olika elever med olika förutsättningar och bakgrunder att växa – i alla möjliga rum/miljöer.

 5. “Det livsvida lärandet” – ett begrepp som vi i skolan nog behöver äga och fylla med goda exempel (och dessvärre antagligen också krasst mätbara sådana för att få gehör hos herr B m fl) som det du beskriver! Länkar till en krönika jag skrev för ett par år sen; med precis samma andemening, se “Msn-miraklet”.

 6. Inspirerande! “Spannet i en klass är alltid enormt” Det har du helt rätt i och din arbetsmetod är ju ett utmärkt sätt att hantera det. Tänk om den här sortens undervisning hade funnits när jag själv gick i skolan, så mycket mer meningsfullt det hade varit.

 7. Jag vill inte grusa dina/era förhoppningar, men inget är “bevisat”! Varken JBs tes eller din antites.
  Krävs lite mer än så för att bevisa ngt!!

  Rolig läsning dock, men inte mkt vetenskap!

 8. Imponerande och glädjande att se dina elevers resultat!
  ett bevis för att engagerande undervisning ger resultat.

 9. Marie, för min del uppskattar jag att Jan Björklund använder just ordet “katederundervisning” för jag har så ofta hört det användas nedsättande och föraktfullt. Precis som ord som kärring, hora, bög och neger har det just genom att användas nedsättande fått en negativ klang och det uppfattar jag som förolämpande. Det står nämligen en kateder i mitt klassrum och ibland står jag bakom den och undervisar.

  När det gäller ditt inlägg applåderar jag att du har hittat en metod som fungerar, ger goda resultat och förhoppningsvis nöjda elever. Vi måste alla arbeta från våra styrkor som lärare. Somliga är lysande föreläsare, andra är det inte. Men det du ger exempel på är ju faktiskt en strukturerad, lärarledd undervisning. Inte heller den skulle emellertid ta skada av litet motivation, idrottscoachaktigt pep-talk och raketbränsle från en kateder i fem – tio minuter innan det egna arbetet tar vid.

 10. Grattis till dig och dina elever! Önskar att alla skulle få samma möjlighet att lära. Jobbar på liknande sätt i en sexa i engelska, men vi skulle vilja ha tillgång till fler datorer. Är också montessorilärare men jobbar i “vanliga” klasser.

 11. Hej Marie! Du jobbar målinriktat, du tror på elevernas vilja och förmåga, du återkopplar och följer upp formativt. Och det fungerar! Det visar aktuell forskning och det visar du. Jag tror att du också har roligt på jobbet 🙂 och att detta sätt att jobba kan locka många att vilja bli lärare. Bara lärarens fantasi begränsar hur lärare och elever tillsammans kan organisera sitt lärande.

 12. Tack för ett inspirerande inlägg. Och TACK för tipset om Voccaroo. Äntligen ett sätt att spela in lätt 🙂

 13. Skönt med lite balans! Det är snarare förutsättningar för en elevaktiv undervisning det ska satsas på än en massa katederundervisning där alla gör allt samtidigt.

 14. Ditt val av undervisningsmetod passar absolut in i “strukturerad lärarledd undervisning” och handlar då rakt inte om eget arbete då du hela tiden måste ligga tätt på med återkoppling till dina elever. Det är bra undervisning men för att bevisa att Björklund har fel är det inte ens nära.

  För att stärka att Björklunds tes ofta är sann tar jag Fysik B, där jag bedömer att varje elev behöver minst 15 minuter förklaringar varje lektion. Det är bygger bara på en enkel uträkning av vilken mängd nytt innehåll som eleven möter och leder då till att med individiduell förklaring så når man 4 av eleverna. Enbart eget arbete är rena katastrofen och skriftlig återkoppling är ännu mindre effektiv än muntliga förklaringar.

  Hur hinner du ge tillräcklig återkoppling? Hur många elever har du? Hur mycket återkoppling får de per lektion?

  1. Hej Jan!
   I engelska undervisar jag 83 elever + att jag har ca 20 elever i språkval engelska. Din fråga kring hur mycket återkoppling per lektion mina elever får går inte att svara på eftersom den mesta återkopplingen sker utanför lektionstillfället. Du undrar hur jag hinner ge tillräcklig återkoppling. Hur vet vi vad tillräcklig återkoppling är? Kanske kan vi anta att mina elevers resultat visar på tillräcklig återkoppling. Anledning till att jag hinner med återkopplingen tror jag är att jag använder mig av många olika sätt där bl a kommunikation över nätet är väldigt viktig. Jag tror också att jag, tack vare det individualiserade arbetssätt vi har på vår skola kan fördela min tid väl så att jag ger tid till elever beroende på hur mycket tid de behöver. Vissa går framåt för egen maskin, andra behöver mycket stöttning.

   Vissa saker passar att säga i helklass, andra till mindre grupper eller till enskilda individer. Det är också under olika förutsättningar man förklarar saker för elever – de har olika förförståelse och olika förmåga att ta till sig och förstå. Att säga samma enskilt, till ett antal individer som har samma förmåga att förstå det som sägs, är givetvis irrationellt. //Marie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s