Våra bidrag till Webbstjärnan

Alla elever i årskurs 6-9 på Montessoriskolan i Falun har varit engagerade i att bygga upp sidor inför deltagandet i tävlingen Webbstjärnan.

Sexorna har gjort en sida om Barnets rättigheter, sjuorna har publicerat sina flyktingberättelser och åttorna har gjort en informationssida för våra blivande sexor. Vi har dessutom anmält vår gemensamma läsblogg, vår sida om fördjupningsarbeten och vår sida om upphovsrätt.

Sexornas arbete med sin sida om Barnets rättigheter har ärevärdigt fått diplom av UNICEF. Gå in på sidan och lyssna på deras musikvideo eller deras intervjuer; se deras bildspel, deras illustrationer av historien till Barnets rättigheter eller spela deras jeopardyspel för att testa dina kunskaper. Eleverna har varit oerhört kreativa i sina idéer kring hur de kan tänkas sprida Barnkonventionens budskap.

Sjuorna har under temat “En flyktings berättelse” arbetat med att skriva berättelser där de satt sig in i hur det kan vara att vara flykting. Varje elev har valt ett konfliktdrabbat område i världen och de har sedan skrivit en berättelse om en person som flyr från det här området till Sverige. För att skriva berättelserna har eleverna noggrant fått sätta sig in dels i konflikten och dels i hur det är att komma som flykting till Sverige. På sidan finns också bok- och filmtips för dig som är intresserad av ämnet.

Åttornas arbete med en informationssidan “Välkommen till oss”, riktad till kompisarna som börjar hos oss i 6-9:an till hösten har varit en ögonöppnare för oss pedagoger kring hur eleverna själva upplever skolan. Den självklara viljan att beskriva sin skolvardag har vi tolkat som ett tecken på att de trivs. Deras texter är fyllda med humor och glädje och vi är säkra på att de komer att uppskattas av våra nya elever och deras vårdnadshavare. Vi tror att de yngre eleverna uppskattar den introduktion till “högstadiet” de får av sina äldre kompisar, mer än den de får av oss vuxna. En sak är säker; en så uppläxande presentation av trivselregler, som de får av åttorna, skulle vi pedagoger aldrig kunnat leverera 🙂

Förutom de klassindelade lagen har vi tre årskursövergripande lag som tävlar. Vår fina läsblogg är givetvis anmäld. Här skriver eleverna på eget bevåg recensioner av böcker de läst. Här kan man få och ge boktips och den vuxne som av en eller annan anledning behöver veta vad ungdomar tycker om böcker kan säkert få ut mycket av den här bloggen

Nästa årskursövergripande blogg som är anmäld är vår sida där vi visar upp de fördjupningsarbeten eleverna gör i samband med “Elevens val”. Här finns en fantastisk samling av elevarbeten, presenterade digitalt av eleverna själva.

Den sista sidan som här presenteras är vår sida om upphovsrätt. Sidan används flitigt i skolarbetet; både när det gäller att hitta bilder som får användas och när det handlar om hur man gör korrekta källhänvisningar.

Vi upplever att webbpublicering för med sig många positiva aspekter vad gäller elevernas lärande och utveckling; både individuellt och på gruppnivå. Det gör också skolan gott att få visa upp ett ansikte utåt. Här är några av vinsterna:

– Man anstränger sig för att göra bra arbeten vilket leder till att arbetet blir mer grundligt.
– Kraven på språklig korrekthet blir större och leder så till lärtillfällen.
– Man får erfarenhet av olika möjligheter kring digital presentation.
– Frågan om upphovsrätt blir aktuell och man får tillfällen att diskutera och lära om ämnet.
– Elevernas självkänsla höjs.
– Man har kul tillsammans och det gör gemenskapen i gruppen gott.
– Människor utanför skolan får möjlighet att se elevernas arbeten, vilket i sin tur innebär en transparens vad gäller skolans arbete.
– När eleverna lär sig att skriva och producera för nätet ökar deras möjligheter att själva göra sina röster hörda.

Att bygga upp en gemensamma webbplatser har varit positivt arbete för alla involverade. Det har funnits all anledning att hjälpa och heja på varandra eftersom alla är mån om det gemensamma slutresultatet och alla har gjort sitt bästa för att prestera väl.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s