Mer verklighet, mindre torrsim!

För att elever ska känna tillfredsställelse med sitt arbete tror jag att det är viktigt för dem att se nytta med vad de gör. Jag tror också att autenticitet och verklighetsanknytning hjälper till att göra elevernas arbete meningsfullt

Att ge elevernas arbeten fler mottagare än endast läraren kan vara ett sätt att få arbetet att kännas meningsfullt, och här blir webbpublicering ett viktigt redskap. Vår läsblogg som just blivit nominerad i tävlingen Webbstjärnan är ett gemensamt projekt för alla våra ungdomar i årskurs 6-9. I bloggen skriver eleverna recensioner kring böcker de har läst för att på så vis berätta om böckerna för andra. De använder bloggen aktivt för att få boktips och de skriver kommentarer på varandras recensioner. Så här skrev vår kloke skolchef Jonatan Block till oss i en grattis-hälsning med anledning av vår nominering:

“Ofta producerar elever material som bokrecensioner utan någon mottagare. Här blir deras arbete tillgängligt både för andra elever i skolan men även elever i andra skolor. Det blir ett mer autentiskt lärande…”

Genom läsbloggen når eleverna ut till en internetpublik. Att få visa upp sitt arbete för en real life-publik leder givetvis också till att ge elevernas arbete värde. Till exempel har våra elever i årskurs sex just skrivit klart sina tio kapitel långa böcker om “Huset”. När böckerna är klara och inbundna besöker de sina yngre kamrater i årskurs ett eller två och läser upp böckerna för dem, i små grupper. De små barnen älskar detta och de äldre barnen får uppleva att deras berättelser gör nytta.

Att spela teater inför en uppskattande publik kan kännas meningsfullt. I bilden nedan ser vi elever ur årskurs åtta framföra “Little Red Riding Hood:

För att ett arbete ska kännas meningsfullt behöver det inte resultera i en produkt. Det kan också vara så att det känns nyttigt därför att eleven känner att han eller hon kommer att få faktisk och praktisk nytta av det. Att arbeta enligt vetenskaplig metod kan vara exempel på sådant. Jag tror att eleverna känner att labbrapportskrivande och uppsatsformalia är sådant de kommer att få nytta av i fortsatta studier, och att det därför blir nyttigt att hålla på med. Eleverna kan också känna att deras efterforskningar och laborationer kan leda fram till kunskaper som andra kan få användning av, vilket givetvis ökar nyttoaspekten.

Och visst kan det vara så att till och med tragglandet av multiplikation och oregelbundna verb kan kännas meningsfullt bara man kan se nyttan med det. Det jag vill vända mig mot är allt det här pålåtsasgörandet som förekommer i skolorna; och som traditionella läroböcker ofta är fyllda av: “Föreställ dig att …”, “Tänk dig att du och en kompis …”, “Du har hamnat på en öde ö …”, “Du ska skriva en tidningsartikel som …”

Här följer fler exempel på sådant våra elever arbetar med och som vi hoppas gör att deras arbete att känns meningsfullt:

Sexor och sjuor håller just nu på att göra turistinformationsaffisher på engelska, som publiceras på nätet och blir där till nytta för den som är intresserad av att lära sig mer om Falun och Dalarna.

Våra elever i åttan har just iordningställt en hemsida åt sina yngre kompisar som ska börja i 6-9:an till hösten där de berättar om våra rutiner kring arbete m.m. “Välkommen till oss”. Nästa vecka ska de presentera sidan för de förväntansfulla femmorna; vilkas föräldrar också kommer att ha nytta och glädje av all information de får från sidan.

Sexorna har arbetat hårt för att sprida kunskap om Barnets rättigheter; något som givetvis känns extra meningsfullt för den som själv är barn. De har tillsammans arbetat fram sidan “Barnets rättigheter”.

Förra årets nior gjorde ett arbete kring den nya lagen om “Den förstärkta rätten till folkinitiativ”. Läs mer om detta HÄR. Arbetet ledde både till radiointervjuer och till omnämnande i en bok skriven av Peter Eriksson och Bruno Kaufmann. Ur boken:

Varje år deltar årskurs nio i projektet “Framtidspiloterna” där de i grupper får i uppgift att arbeta fram en marknadsföringsprodukt åt ett tilldelat lokalt företag. Eleverna får också representera företaget vid en utställningsmässa. Företagen är ofta mycket imponerade av ungdomarnas initiativrikhet och deras arbete är alltid uppskattat.

Min bestämda mening är att vi visar elever respekt genom att ge dem meningsfulla uppdrag. Barn och ungdomar som blir visade respekt kommer i det långa loppet att bli individer som förtjänar respekt.

“It is the child who makes the man, and no man exists who was not made by the child he once was.” (Maria Montessori)

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s