YouTube erbjuder Creative Commons-alternativ

Jag har just varit inne på mitt YouTube-konto och klickat i det nya Creative Commons-alternativet på mina undervisningsfilmer. Licensen innebär en CC BY-licens som ett alternativ till “Standard YouTube License”. YouTube har, för enkelhetens skull, valt att använda sig av endast en av de sex möjliga CC-licenserna.

I YouTube Video Editor finns numera en CC-flik där man kan söka filmer i det nystartade biblioteket för CC-licensierade YouTube-filmer. Här kan man välja filmer för eget användande och dessa kan redigeras och klippas ihop direkt i YouTubes eget moln-baserade redigeringsverktyg. Källorna till de använda filmerna kommer automatiskt att visas i samband med den färdiga filmen. YouTube har lanserat biblioteket genom att börja med att inkludera 10 000 filmer från nyhetskanaler såsom AlJazeera, C-SPAN, PublicResource.org och Voice of America. Säkerligen väldigt användbart i undervisningssammanhang; både för lärare och elever i skapandet av material.

Jag tycker att det är spännande att YouTube väljer en licens där materialet kan användas i kommersiellt syfte. Detta möjliggör bland annat att videofilmerna kan publiceras på Wikipedia där man kräver att alla filmer publicerade ska få användas i kommersiellt syfte. Möjligheten att använda material kommersiellt kan ses som att det gagnar oberende artisters skapande. Jag tror att det ofta kan vara ogenomtänkt när vi hindrar kommersieelt användande av vårt CC-licensierade material och att det är frukten av ett tänk där kommersiellt har en negativ klang. Om man vill ha en annan CC-licens än den YouTube erbjuder som alternativ kan man stipulera denna i beskrivningen till filmen.

CC-licensieringen innebär större versatilitet för andra pedagoger i användandet av filmer vi skapar och publicerar på YouTube, något som förhoppningsvis gör att de kommer till större nytta. Mina filmer möjliggör språkinlärning med hjälp av ljud och bild; något som alla elever gagnas av men främst de med läs- och skrivsvårigheter. Jag skapar filmerna enkelt genom att använda Keynote där jag först gör ett bildspel och sedan lägger till ljud genom att använda “Record Slideshow”-alternativet. Bilderna får jag genom att använda någon av sajterna för Public Domain-licensierad clip art som finns på Montessoriskolans sajt för Creative Commons- och Public domain-material. Några exempel:

Parts of the Body

Clothes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s