Google+ börjar skolan

Google+ har mycket att erbjuda kollaborativt lärande och jag ser stora möjligheter för tjänsten att bli en viktig del av skolarbetet i de skolor som väljer att använda den.

Google+ är ett socialt nätverks-verktyg som drivs av Google inc. Google+ liknar till sitt upplägg Facebook, men skillnaderna är många vad gäller användande och upplägg. I Google+ har du möjlighet att kommunicera, göra uttalanden, dela länkar, bilder och videofilmer. Dessa hamnar i ett flöde som kan läsas av dina kontakter. En funktion som skiljer sig markant från Facebook är att du med lätthet kan kontrollera vilka kontakters inlägg som får se dina och vilka kontakters inlägg du själv ser. Jag tänker mig att detta kan göra Google+ extra intressant för skolan eftersom man som pedagog eller elev kan ha en önskan om att tydligt skilja på arbete och privatliv.

Som jag ser det rör sig Google+ om tre huvudverktyg “kretsar”, “gnistor” och “träffpunkter”. Så här tänker jag mig att de kan användas i skolan:

Kretsar (Circles)
I Google+ ordnar man in sina kontakter i olika kretsar. Samma person kan ingå i flera kretsar. På det här viset kan man välja vad man vill kommunicera till olika personer eller grupper. Här kan jag som lärare ordna in mina elever i olika konstellationer både statiska (ex årskursvis) eller flexibla med utgångspunkt ur arbetsområden och projekt. Jag kan också ha mina kollegor indelade i en eller flera kretsar. Eleverna kan så också ha olika typer av kretsar beroende på vilka projekt de ingår i.

Möjligheten att dela in kontakter i kretsar kommer att göra det smidigt att skilja på arbete och privatliv i Google+ som socialt nätverk. Sådana möjligheter finns också på Facebook men inte alls lika lätthanterligt. Man kan se vilka personer någon har i sina kretsar men man kan inte se vilka kretsar dessa är indelade i. Man kan således inte se namnet på de kretsar andra har lagt in en själv i. Man lägger in personer i en krets genom “drag-and-drop”.

I flödet (liknande det som finns i Facebook) kan man sedan välja från vilka grupper man vill se uppdateringar. Något ytterligare som gör det enkelt (om man så vill) att skilja på arbete och privatliv i verktyget.

Vad gäller kretsar skulle jag önska att det var möjligt att ha underkretsar i de olika kretsarna för att göra det hela ändå mer översiktligt och hanterbart.

Gnistor (Sparks)
I gnistor kan man skriva in olika områden man är intresserad av och man får uppdaterade sökningar på sidor som behandlar det valda. Först tänkte jag att det var överflödigt eftersom man lika gärna kan göra ett Google-sök men när jag började använda det såg jag nyttan i verktyget. Jag tänker mig att Gnistor kan vara användbart för eleverna när de arbetar med olika specialområden; Gnistor kan fungera som en slags omvärldsbevakning. Eleven skriver in ord för de områden han eller hon arbetar med för tillfället och byter ut dem efter hand nya områden blir aktuella. I gnistlistan kan arbetsområden blandas med privata intressen. Snyggt, enkelt och överskådligt.

När man sedan hittar något intressant i Gnistor kan man enkelt dela det med sina kretsar genom att klicka på dela knappen och välja krets.

Träffpunkter (Hangouts)
Det här är ett verktyg för videochatt. Upp till tio personer kan videochatta samtidigt. Möjligheten att titta på YouTube-filmer samtidigt finns, och man kan också textchatta simultant. Jag tänker mig att Träffpunkter kan bli ett alternativ till att träffas live. Jag tror att det kan bidra till en ny dimension i diskussioner. Jag tror också att den här typen av kommunikation ökar närvaro och seriositet i en diskussion. Jag tycker att det ska bli jättespännande att testa detta i språkundervisningen, då man kan bjuda in människor från andra delar av världen. Man skulle också kunna använda det i alla skolämnen genom att bjuda in experter på olika områden. Vi har till exempel en förälder som forskar kring solenergi. Han har besökt oss och berättat en gång; på det här viset skulle det kunna bli enklare och därmed oftare. Vem som helst kan bli inbjuden till en träffpunkt; man behöver inte vara Google+-användare, man behöver endast den unika webbadressen för den aktuella träffpunkten.

I Google+ finns också samma typ av chattverktyg som i gmailen – gtalk. Det som är bra här är att man kan öppna chatten för vissa cirklar. Det betyder till exempel att man som lärare kan avgöra när man vill vara tillgänglig för eleverna för att till exempel svara på frågor eller vara behjälplig på annat vis. När man öppnar en cirkel för chatt kommer de som ingår i cirkeln att se att du finns tillgänglig.

Google+ erbjuder också ett verktyg för grupp-chatt inom cirklar via mobilen, kallat Huddle.

Ur elevernas synvinkel
Har funderat kring vad jag tror eleverna kommer att tycka. För det första har de alla Google-konton och är vana användare av många andra Google-tjänster; det kommer därför vara lätt för dem att sätta igång med Google+. De kommer att känna igen upplägget från Facebook, en tjänst som så gott som alla använder dagligen. Ungdomar gillar snabba, användarvänliga och snygga webbtjänster. De sju klick och fyra öppnade webbfönster det tar att komma in och kolla meddelanden på kommunens lärplattform göre sig icke besvär. De kommer att gilla Google+ för de gillar att kommunicera.

För elever med särskilda behov är Google+ ett bra verktyg tack vare sin enkla design. Inget klutter – allt enkelt och lättnavigerat. Det svarta bandet som numera alltid finns längs upp på sidan när man använder Google-tjänster kommer att finnas där som en slags trygghet. Var man än ger sig av hittar man, tack vare den svarta menyn, alltid tillbaka.

För närvarande befinner sig Google+ i ett försöksstadium, och tjänsten är ännu inte tillgänglig för alla. Då och då släpps nya användare in men inget är sagt när den ska öppnas helt. I försöksstadiet kommer Google+ endast vara tillgängligt för personer över 18 år men så snart tjänsten öppnas blir åldersgränsen 13 år. Google+ är ännu heller inte öppen för Google Apps Education-användare, men detta kommer. Följande kan läsas i Googles diskussionsforum:

I nuläget använder vi på vår skola Google bland annat på följande vis:
– Ämnesplaneringar läggs ut som webbsida varje vecka. (Docs)
– Elevernas planeringar finns i ett dokument delat med mentor och föräldrar. Här finns också IUP-målen vilka utvärderas varje vecka. (Docs)
– Kalendern uppdateras av pedagogerna och delas med elever och föräldrar. (Kalender)
– Info-sida med allt föräldrar kan tänkas behöva veta (Sites)
– All utvecklingssamtalsadministration. (Mail, docs)
– Veckkobrev mailas och läggs ut som webbsida. (Mail, docs)
– Kontakthantering (Mail) Vi använder enkätverktyget för uppdatering av elevuppgifter. (Doc)
– Sjuk- och friskanmälning. (Mail)
– Enkätundersökningar (Doc)
– Ordbehandling och bildpresentationer (Doc)
– Dagordningar och protokoll (Docs)

När man granskar listan ovan ser man att det mesta handlar om kollaboration. Delningsfunktionen i Google apps ger fantastiska möjligheter vad gäller organisation av skolarbetet och den, i kombination med det nästan obegränsade lagringsutrymmet och användarvänligheten, gör Google långt överlägsen kommunens lärplattform. Jag ser inget annat än att Google+ kommer att bli ett fantastiskt tillskott för Google-familjen och för IT-användandet på vår skola.

Om du vill läsa mer om hur vi använder Google-tjänster hos oss har jag tidigare publicerat följande:
“Hur vi använder Google docs i vår kontakt med hemmen”
“Elevens planering i Google docs”
“Samarbete i molnet”

Det här inlägget bygger på min egen förståelse och tolkning av vad Google+ är. Jag är väldigt tacksam om du som upptäcker att jag har missförstått något, eller gjort ett felaktigt påstående, kontaktar mig så att jag får göra en rättelse. Tack!

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s