Twitter, Google+, Facebook – en jämförelse

Sociala nätverk innebär för mig främst två saker. Den första är sällskap och den andra är lärande och självutveckling – det man brukar kalla PLE (Personal Learning Environment). Vad gäller sällskap älskar jag att ha Twitterflödet framför mig när jag sitter med skrivbordsarbete. Då och då tar jag en paus, läser flödet och kanske samtalar lite med någon. Vad gäller lärande och självutveckling får jag genom sociala nätverk konstant input av funderingar och tips på läsvärt. Jag tycker dessutom att det är så fantastiskt att man kan kasta ur sig frågor och alltid är det någon som tar sig tid att svara. Sociala medier överträffar oövervinnerligt mail när det gäller effektiv kommunikation.

I går hade jag en fundering jag ville yppa på nätet och den stora frågan var: i vilket forum. I mina tankar kring val av forum fick jag en idé; jag skulle ställa min fråga i olika forum och göra en jämförelse. Jag ställde min fråga på Twitter, på Google+ och på Facebook.

Resultat
Twitter fick jag, av mina 710 följare, fyra svar. Tre med endast förslag på bokmärkestjänster, en med en kort förklaring (“Mer visuell, går att skapa team och pärla tillsammans”). Fick också ett spam eftersom någon plockat upp “diigo och digg” i mitt flöde.

Google+ fick jag också fyra svar av de 79 personer jag publicerat frågan till. Skillnaden här var att svaren var mycket mer utförliga tack vare obegränsad plats, och jag hade dessutom möjlighet att publicera följdfrågor. Allt som allt blev det nio kommentarer kring den ursprungliga frågeställningen och i anslutning till densamma.

Facebook fick jag inga svar.

Slutsats
I det här fallet hade jag bäst nytta av Google+. Främst tack vare följande: Svaren var längre och utförligare och jag hade möjlighet att ställa följdfrågor som hamnade i en konversation i anslutning till frågan. Jag hade också möjlighet att skicka ut min fråga till de av mina kontakter för vilka den kunde tänkas vara relevant. På Twitter hamnar fråga och svar inte i anslutning till varandra, vilket i sin tur innebär att andra inte har samma möjlighet att lära av utbytet. För den som var intresserad av svaren på den fråga jag ställde blev det mer överskådligt på Google+. Här är ju hashtaggarna till Twitters fördel eftersom de ser till att det som hör ihop kan hittas på samma plats. Att jag inte fick några svar på Facebook förvånar mig inte. De flesta av dem jag är vän med där använder sig antagligen inte av social bookmarking och kom säkert inte ens på tanken att googla det för att få reda på vad det är.

Just nu pratas det mycket om vad Google+ kommer att ta över; blir det Twitter eller blir det Facebook. För mig har alla tre tjänsterna olika funktion och förtjänster och jag tror att jag kommer att använda dem simultant länge. Jag älskar Twitters snabba och mångfacetterade flöde. Korta statements flyter förbi, vissa följer man upp; andra läser man inte ens. Vissa människor följer jag för att de är roliga, andra för att jag har nytta av dem. Google+ lutar mer åt nyttoaspekten hittills. Av naturliga skäl följer jag där mest IT-folk; andra har inte upptäckt eller tagit sig in där ännu. Google+ är för mig ett lugnare forum än Twitter – enklare att hålla koll på och välja ut vad man vill kolla upp tack vare cirklarna. Facebook är jätteviktigt för mig för där finns mina bröder och barndomskamrater. Jag har fyra bröder och vi bor i fyra olika städer. Tack vare Facebook har vi plötsligt daglig kontakt efter att det tidigare har varit väldigt glest i samvaron.

Det blir spännande att se vad som händer. En gång i tiden kunde jag inte tänka mig att leva utan Six Degrees och senare inte utan MySpace. Just nu är det främst Twitter jag har väldigt svårt att tänka mig en tillvaro utan. Undrar hur lång tid det tar innan jag känner samma sak för Google+.

Min användare på Google+.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s