Sociala medier och demokratifostran

“Vårt svar är mer demokrati, mer öppenhet och mer humanitet.” säger Jens Stoltenberg efter tragedierna på Utöya och i Oslo. Stoltenberg har också twittrat kontinuerligt under dessa närmaste dagar efter katastroferna, samtidigt som man på Twitter kunnat läsa kondoleanser från flera av världens ledare. Lägg detta till de sociala mediernas roll vid revolutionerna i Arabvärlden och den allt större medverkan av organisationer och instanser i den sociala nätverkssfären, och det blir uppenbart att sociala medier är något som måste finnas som ett levande inslag i skolans värld.

Den demokratiska öppenhet som Stoltenberg talar om har definitivt en plats i den digitala världen. Internets demokratiska potential är enorm och kanske kan sociala medier numera räknas som ett av demokratins viktigaste redskap. Med tanke på skolans demokratifostrande uppdrag borde det vara en självklarhet att alla som arbetar med barn och ungdomar i skolan ska vara väl insatta i sociala mediers roll i samhället. Pedagoger behöver ta ansvar för sin egen förkovring, och skolledare behöver se till att både tillfällen för detta och utbildning erbjuds. Det behöver inte alls handla om att man som person ska vara aktiv användare, men vi behöver en medvetenhet kring fenomenet; kring de sociala mediernas funktioner och användandet. De sociala medierna behöver vara levande i skolans diskurs.

Som pedagoger behöver vi utforska sociala medier tillsammans med barn och ungdomar, dels för att visa på dess möjligheter, dels för att utveckla det källkritiska tänkandet. Jag tror också att det har ett stort demokratiskt värde om vi kan uppmuntra våra barn och ungdomar att involvera sig samhälleligt i sociala medier. Vi bör uppmuntra dem att följa och kommunicera med politiska ledare och olika organisationer. Jag tror att detta kan göra att de känner att de har en möjlighet att påverka. Det är något personligt i att ha kontakt med politiska ledare via den sociala nätverkssfären; man känner sig närmare dem och de blir liksom mer mänskliga. Sociala medier står för mer öppenhet och transparens – ett mänskligare samhälle där det är lättare att kommunicera och mötas och där det blir lättare att få uppleva mångfald.

Länkar till partier, organisationer och enskilda ledare, aktiva inom sociala medier:
Politiska ledare i världen
Svenska politiker
Politiska partier i Sverige

Organisationer och instanser på Flickr (Alla med Creative Commons-licenser, förutom Vita huset som har en egen typ av licens):
Statsminister Jens Stoltenberg
NRK P3
European Council
The White House
Barack Obama
The official photostream of the Prime Minister of the United Kingdom.
Förenta Nationerna
AusAid
Rädda Barnen
IMF
The US Army
World Economic Forum
Scottish Government’s photostream
Estonian government
Welsh Government

Länkar till instruktioner kring användandet at sociala medier:
Twitterguide för nybörjare
eller här
Flickr
Facebook
Google+

Lista på twittrande lärare och rektorer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s