Scoop it! Bli din egen artikel-kurator

Begreppet scoop skulle kunna översättas med håva in. Internettjänsten Scoop.it ger dig möjlighet att “håva in” intressanta artiklar och blogginlägg för att så kunna presentera dem på ett överskådligt sätt liknande en dagstidningssida. Tjänsten Scoop.it uttrycker det som om att du blir “the Curator of Your Favourite Topic”, översättes ungefär som “kurator för ditt favoritämne”. Kurator kan liknas vid en ombesörjare. Att vara kurator innebär att man lägger en mänsklig hand vid valet av artiklar, i motsats mot ett automatiskt aggregerat urval.

Varje artikel du väljer att lägga in på din sida presenteras med titel, bild och kort introducerande text. Du får oftastett urval av bilder att välja mellan men om ingen passar kan du lägga till en egen bild eller välja att inte ha någon bild alls. Så här ser till exempel min sida med samlade Google Plus-artiklar ut. När artiklarna/inläggen är publicerade kan man enkelt flytta runt dem som man vill.

För att använda Scoop.it måste du först registrera dig som användare. Som användare kan du sedan skapa sidor utifrån olika ämnen. Du fyller i titel, beskrivning, språk och taggar och sätter sedan igång med att lägga till sidor. Detta kan du göra genom att använda URL:en från sidor du vill inkludera, klicka på Scoop.it-ikonen som kan installeras i bokmärkesfältet eller välja bland de sidor Scoop.it tar fram åt dig genom att du angivit ämne.

Scoop.its egen instruktionsfilm:

Scoop.it i undervisningen
Jag ser stora möjligheter att använda Scoop.it i undervisningen. Utifrån olika ämnen kan både lärare och elever skapa samlingar av artiklar. Artiklar som i sin tur kan ge goda möjlighet för källkritisk granskning och diskussioner. Att jämföra olika artiklar som behandlar samma ämne är mångfacetterat och berikande, långt ifrån den typ av lärande som sker genom tillrättalagda och perspektivlösa lärobokstexter. Som lärare kan man genom Scoop.it på ett enkelt sätt ta fram ett mångfalld av texter, som man har haft möjlighet att göra en kvalitativ förhandsgranskning av. Att hitta lämpliga och trovärdiga internetsidor är ett tidskrävande jobb och även om eleverna givetvis ska tränas i detta kan det inte alltid vara det primära syftet med elevernas arbete på internet.

Lgr 11
Höstens arbete kör igång under vår nya läroplan Lgr 11. Hos oss ser vi ämnesintegrering som en nödvändighet för uppfyllandet av läroplanens föresatser. Något vi kommer att arbeta mycket med är användandet av engelska, matematik och svenska som resurer för arbetet med NO- och SO-ämnena. Nedan visar jag hur jag tänker mig hur jag kan använda Scoop.it i engelskundervisningen för att bistå geografi-, biologi- och fysikämnena i arbetet med miljö och klimat. Jag har skapat en sida med engelskspråkiga sidor och artiklar som relaterar till ämnet, och jag tänker mig att dessa kan användas på olika vis:
– Eleverna kan få i uppgift att välja en sida/artikel och presentera den utifrån ett källkritiskt perspektiv. Avsändare, budskap osv.
– Eleverna kan använda sidorna som ett sätt att leta fakta kring frågeställningar de arbetar med i SO/NO.
– Eleverna kan välja ut en artikel att skriva referat på.
– Eleverna kan analysera bildvalet i artiklarna/på sidorna
– Eleverna kan översätta självvalda artiklar
osv.

Eleverna skulle givetvis också kunna skapa egna Scoop-it-sidor utifrån ämnet, sidor som kamraterna skulle kunna ha nytta av i sitt arbete.

Även om kursplanernas syftesdel och målen i densamma är det som undervisningen först och främst ska utgå från blir det naturligt att börja i Centralt innehåll när man ska hitta knytpunkter för ämnesövergripande arbete.

Nedan finns delar av centralt innehåll (7-9) som skulle beröras genom arbetet med den här Scoop.it-sidan:

Geografi:
Livsmiljöer
• Jordens klimat­ och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Biologi:
Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Fysik:
Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för­ och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Engelska:
Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
• Samtal och diskussioner samt argumentation.

Jag ser fram emot att använda Scoop.it i undervisningen. Tjänsten är oerhört användarvänlig och den innehåller dessutom en social aspekt genom att man har möjlighet att följa olika användare och deras sidor. Här följer några exempel på intressanta sidor:
IT-pedagogik och mobilt lärande (Mats Larsnäs)
Corridor of Learning (Alastair Creelman)
TEDucation (Peter Ellwe)
Tools for Learners (Nik Peachey)
Edu 2.0 (Steve Dembo)
Digital Delights forLearners (Ana Kristina Cristina Pretas)
Creative Commons
Technology in Education (Felix Jacomino)
Tech Pedagogy (Terry Elliot)

Advertisements

3 comments

 1. Hej

  Scoop.it verkar vara en käck tjänst. Har du arbetat med verktyget i klass eller med enstaka elever? Jag skulle gärna vilja ta del av ett exempel du eller en elev gjort: finns de publicerade?

  Mvh,
  Johan Dahlgren
  Ytterbyskolan, 7-9
  Svenska

  1. Hej Johan!
   Jag har ännu inte använt Scoop.it i undervisningen men jag är övertygad om att jag kommer att använda det inom en snar framtid. Sannolikt kommer jag då att blogga om det.
   //Marie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s