Skolan, källkritik och verklighetens internet

Jag fick idag via Twitter och Jan Svärdhagen tips på en sida där man kan testa sin förmåga att källkritiskt avgöra trovärdigheten hos ett antal hemsidor: Open DNS phishing quiz. När vi kommer tillbaka till skolan efter jullovet ska jag låta mina elever gör den här testen. Det blir extra intressant eftersom höstens arbete innefattat arbetsområdet “Informationssökning och källkritik på nätet”.

I Lgr 11 är påbuden om att eleverna ska tränas i informationsteknik och ett källkritiskt förhållningssätt många. Bibliotekarien Cecila Bengtsson har gjort följande sammanställning efter att i Lgr 11 gjort en sökning på ord relaterade till ämnet.

År F-3
– Informationssökning och källkritik.
– Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
– Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

År 4-6
– Informationssökning och källkritik.
– Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
– Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

År 7-9
– Informationssökning och källkritik.
– Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
– Hur man citerar och gör källhänvisningar.
– Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
– Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
– Söka information från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.”

Allt detta tränas givetvis i det dagliga arbetet där ett källkritiskt förhållningssätt ständigt ska vara närvarande, men det kan också vara relevant att ta upp källkritik och informationssökning som ett separat diskussionsämne och arbetsområde. Jag har under hösten tillsammans med årskurs åtta arbetat med ett arbetsområde kallat “Informationssökning och källkritik” i svenskundervisningen, och det är utifrån detta som det ska bli intressant att använda testet jag nämner ovan. Lyckas eleverna bra visar det att arbetet gjort nytta.

Nedan berättar jag om hur vi lagt upp arbetet. Du är välkommen att använda dig av allt material i din egen undervisning.

Arbetsområdet inleds med Annika Hulténs bildspel: “Vem säger vad till vem och i vilket syfte. Handfasta råd i källkritisk granskning.”

Vi tittar också gemensamt på följande hemsidor:
Falsification of History

”Slip and Fly – Amazing Waterslide Jump!”
Vad som egentligen hände.
Filmen är gjord som reklam för Microsoft.

Hulténs bildspel är en förberedelse för den första övningen som handlar om att källkritiskt granska hemsidor. Eleverna blir tilldelade åtta hemsidor som de först granskar enskilt utifrån ett givet formulär och sedan i små grupper. Varje grupp blir tilldelad en av sidorna som de går på djupet i och redovisar inför klassen. Vi tittar på sidorna gemensamt med hjälp av projektor under redovisningen. Vid redovisningarna är det värdefullt för diskussionen att alla har gjort en egen granskning av varje sida som redovisas, eftersom det bidrar till djupare diskussioner. Eleverna gör sin granskning enligt följande formulär: “Källkritik på internet”.

Vi använder följande sidor:
drogfritt.nu
martinlutherking.org
vr.se
zapatopi.net/treeoctopus
levandehistoria.com
nrm.se/utstallningarcosmonova/jourhavandeforskare/jourhavandebiolog
vinnarum.se
regeringen.se

Den första sidan i listan är en sida som man efter lite efterforskningar kan komma fram till är driven av Scientologikyrkan – något som inte nämns på själva sidan. Eleverna brukar bli förskräckta när detta kommer fram, eftersom de ser positivt på intentionen att arbeta mot droger och därför inte räknar med att det kan ligga andra intentioner bakom sidan. Sidan blir än mer intressant när man känner till bakgrunden och genom att granska den tillsammans kan många intressanta diskussioner uppstå.

Vinnarum.se finns tyvärr inte längre, men det har kommit fram att sidan som sa sig vara en sajt för att marknadsföra Vinnarum kommun, egentligen var en ploj för att marknadsföra kasinosajten vinnarum.com.

Andra arbetsuppgifter inom ommrådet (klicka på titeln för att öppna):

Jämför två webbsidor samt bildbearbetning.

Granskning av tidningsartikel.

Arbetsområdet avslutades med ett besök på Stadsbiblioteket där eleverna fick information kring informationssökning och källkritik av en bibliotekarie. Bibliotekarier är experter på området och det är givetvis viktigt att vi i skolans värd drar nytta av detta. Här granskar Ida och Nisse ett exemplar av Dalademokraten från 1939.

Tyvärr verkar det som om skolorna i Stockholm kan få problem om man vill använda sig av ovanstående arbetsområde. Läste nyss i en kommentar publicerad i Kolla Källans idélåda (Skolverket):
“Varför har Sth stad börjat stoppat ett flertal webbsidor som vi bibliotekarier brukar använda oss av när vi arbetar med bl.a. källkritik; bl.a. sidan som du hänvisar till med meddelandet: Åtkomst till den här sidan har stoppats: http://www.vinnarum.com eftersom den är klassad som Gambling, likaså har man stoppat en rasistisk sida om Martin Luther King Kan förstå syftet men det är en tillgrepp som jag helt och hållet har missat; har man kunnat läsa om det ngnstans? / Dora Vinterhed”

Vi lär inte våra ungdomar källkritik genom förbud, utan genom öppen och gemensam granskning och diskussion. De sidor som eventuellt förbjuds i skolans värld kommer att finnas på datorerna hemma. Skolan måste bli del av verkligheten, och tack vare internet är det möjligt. Om skolan dessutom ska fostra enligt styrdokumentens intentioner vad gäller källkritik och informationssökning har jag svårt att se hur detta kan göras på ett bra vis om skolans internet är olikt verklighetens internet.

Nedanstående är en länk till en artikel publicerad på Skolverkets sida Kolla Källan, där man kan läsa om hur vi arbetar med källkritik på Montessoriskolan i Falun.

“Så jobbar vi med upphovsrätt och källkritik på Montessoriskolan i Falun”

Advertisements

3 comments

  1. Tack för ett riktigt bra och tankeväckande inlägg – och framförallt uppsamlande. Grymt! Ett tips på ytterligare en lite klurig webbsida att använda är http://www.humanrights.com som är en amerikansk sida som handlar om mänskliga rättigheter, och den är riktad mot barn och unga. Det framgår att det är en amerikansk stiftelse som står bakom sidan, men det framgår inte vad de är för några. Gräver man mer, finner man också här scientologerna bakom det hela, men det kräver att man gör en whois lookup på webbsidan och tar reda på fakta om personen som registrerat domännamnet. Först då ser man kopplingen. Kräver en riktigt, riktigt klurig granskning.

    Tack igen!

    Carl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s