Creative Commons visar på nyttan av att dela med sig

Skolverket har i nyligen publicerat en ny version av sin skrift Creative Commons för lärare. Den är gratis att beställa i tryckt upplaga och den kan också laddas ner i pdf-format. En tydlig och lättförståelig skrift som bör finnas på alla skolor.

Creative Commons är perfekt för skolans värld. Här skapas, delas och publiceras ständigt, och den enkelhet som Creative Commons erbjuder vad gäller copyright är greppbar för alla. Det är viktigt att elever och lärare känner till vad som gäller när det kommer till upphovsrätt och publicering och, jag vill här berätta lite om hur vi gör hos oss på Montessoriskolan:

Vi har arbetat aktivt med upphovsrätt och Creative Commons i närmare två år och det är nu helt naturligt för eleverna att bara använda material som är tillåtet i sina arbeten. Något som eleverna upplever kan vara lite svårt är att skriva källhänvisningar. Men med träning blir det givetvis lättare. Vi har inställningen att det är viktigare att göra sitt bästa och riskera att göra fel, hellre än att låta bli för att man inte kan. Eleverna använder Google avancerad sökning, Flickr Creative Commons, Wikimedia eller vår egen sida “Upphovsrätt och källor” när de ska hitta material.

Källor och upphovsrätt” är en sida vi skapat för att eleverna ska kunna få information kring upphovsrätt och tillgång till sidor där de kan hitta material för egen användning.

Här finns allmän information om upphovsrätt, Creative Commons och Public Domain. Här finns också länkar till sidor med bild-, ljud- och filmmaterial där eleverna kan hitta material som de lagligt kan använda i sina arbeten. Slutligen finns här också information kring hur man gör källhänvisningar. Vem som helst får använda sidan, så introducera den gärna på din skola.

För att introducera Creative Commons brukar jag använda mig av bildspelet nedan. Ladda gärna ner det för egen användning eller visa direkt från Slideshare:

Jag tycker att det är viktigt att uppmuntra eleverna att kontakta upphovsmannen och be om lov om de inte är säkra på vad som gäller. Vi kontaktade tillsammans Historiska museet för att fråga dem hur de vill att man ska göra källhänvisningar till deras CC-licensierade material.

Vi skrev:
“Hej! Vi håller på med ett arbete som handlar om historiska artefakter. Vi vill göra ett bildspel med hjälp av era bilder som finns under Creative Commons-licens. Hur vill ni helst att en källhänvisning ska se ut?”

Och fick till svar:
Hej! Är bildspelet endast tänkt att användas en gång räcker det med att någonstans i bildspelet hänvisa att bilderna är hämtade från Historiska museet, http://www.historiska.se/data. Ska bildspelet däremot distribueras så vill vi även att ni för varje bild hänvisar till att de är hämtade från http://www.historiska.se/data, anger fotograf samt att bilderna är licensierade under Creative Commons + respektive licens (tex BY-NC-SA)

Eleverna fick erfara att det är enkelt och smidigt att be om lov tack vara Historiskas snabba respons.

Historiska museets bilder kommer också med en inbäddningskod som automatiskt gör en riktig källhänvisning när de publiceras på nätet.

Eleverna skapar mycket eget material och ibland kan de vilja licensiera detta enligt Creative Commons. Kanske ska de lägga ut materialet på en blogg eller kanske på YouTube. Barn och ungdomar under 18 år behöver målsmans medgivande för att få CC-licensiera sitt material. Detta har vi löst genom att använda ett dokument för förälders medgivande. Dokumenten ser olika ut beroende på vilken av de sex licenserna man vill använda.

Något jag upplever som positivt med att använda Creative Commons i skolan är idén kring att det är praktiskt när vi alla delar med oss till varandra. Det är en viktig fostransaspekt att upptäcka att det är bra och praktiskt att dela med sig av det egna materialet för att i gengäld få använda andras.

Ulf Jämterud, på Skolverkets Kolla Källan, har intervjuat våra elever kring hur de tänker om upphovsrätt. Du kan läsa intervjun “Montessorielever diskuterar upphovsrätt” genom att klicka HÄR.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s