Kloka gubbar!

Vi avslutade terminen med att göra två enkätundersökningar, en för elever och en för föräldrar. Vi ställde frågor om trivsel, delaktighet, tydlighet, stöd mm. Utrymme för egna kommentarer fanns också. Enkäterna visade överlag på positiva resultat. Vi har nöjda elever som trivs i skolan och som vet vad som förväntas av dem. Föräldrarna är också nöjda och verkar ha gott förtroende för skolan. Det kom dock in några kommentarer från föräldrar som vittnar om att man sitter kvar i en bild av hur skolan ska vara, utifrån sin egen skolgång. Kanske vore det nyttigt för de här föräldrarna att lyssna på de här två kloka gubbarna:

Tipset om filmerna kom från KTH:s Learning Lab. Ulf P Lundgren är professor i pedagogik och har bland annat varit generaldirektör för Skolverket och rektor vid Lärarhögskolan. Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet.

För enkäterna använde vi oss av Google forms. En länk skickades ut via mail till föräldrar och elever och deras svar hamnar automatiskt i ett kalkylark som man kan göra statistik av. För mer exempel på hur Google forms kan användas och för en instruktion, klicka HÄR.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s