Pedagogisk planering – ett förslag på upplägg

På vår skola, som är en f-9 skola, har vi kommit överens om att använda oss av en gemensam mall för pedagogisk planering (LPP även kallat). Vi tycker att det är bra om eleverna blir bekanta med ett upplägg som sedan känns igen i de olika ämnena. Vi har kommit fram till en mall som vi tycker fungerar bra och i bildspelet nedan beskrivs arbetsgången i hur en pedagogisk planering tas fram med hjälp av denna.

Tanken bakom upplägget är att påvisa skolarbetets förankring i styrdokumenten samt tydligt visa för eleven vilka förmågor det är som tränas och bedöms i varje arbete.

Vi skriver våra pedagogiska planeringar i Google docs för att de på ett enkelt sätt ska kunna delas med elever och föräldrar. Tack vare att de skrivs i Google docs kan de dessutom ständigt förbättras och förändras och den som har tillgång till länken ser då alltid den senaste versionen.

Vi använder oss av de värdeord som finns i kunskapskraven och som syns i den pedagogiska planeringens matris, när vi skriver våra skriftliga omdömen. Även detta för att eleverna ska känna igen sig från årskurs till årskurs och mellan de olika skolämnena. För att värdeorden ska ha betydelse behöver de ses i relation till något. Har man en pedagogisk planering, liksom den som beskrivs ovan framför sig när man läser omdömet, kan man få en god uppfattning om var eleven befinner sig och vart han eller hon är på väg.

För dig som vill använda dig av uppgiften som beskrivs i planeringen kan den hämtas HÄR. Länkar finns HÄR. Den pedagogiska planeringen finns HÄR.

2 comments

  1. Det såg imponerande ut! Hoppas många förstår vitsen och att de vill dela detta med andra lärare. Ett steg till att göra administrationen överkomlig!

  2. Tack! Jag har letat efter en bra struktur för att göra pedagogisk planering och så dök detta upp efter några sökningar. Är enormt tacksam över mallen som jag tog på en gång för att få ordning på min egen struktur i planering och undervisning. Tack så mycket, guld värt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s