Framgångsrikt lärande

Internationella Språkstudien 2011 visar att svenska ungdomars kunskaper i engelska ligger i topp. Jag vill mena att vi bör granska hur det uppenbart framgångsrika lärandet i engelska går till, för att sedan fundera kring hur vi kan applicera detta på annat lärande.

Utifrån mina erfarenheter som engelsklärare, och utifrån iakttagelser av mina egna barns lärande, gynnas utveckling i engelska av följande:

Intresse. Man läser eller lyssnar på texter, eller ser på filmer om sådant man är intresserad av.

Nytta. Man behöver ta reda på eller lära sig något, och man använder engelskspråkiga källor. Engelskan används vid kommunikation med dem som inte pratar svenska.

Nöje. Man spelar dataspel eller brädspel på engelska, eller läser t ex bloggar utifrån specialintresse, och här sker ett avslappnat och omedvetet lärande eftersom man är absorberad av det man håller på med.

Sinnen. Genom film använder vi syn och hörsel; genom musik takt och hörsel.

Känslor. Man lär genom känslomässiga upplevelser. Man lyssnar på musik, läser texter eller ser på film som känslomässigt engagerar.

Utifrån detta kan vi få en tydlig fingervisning kring vad som utgör effektivt lärande och vad vi bör tänka på i planeringen av all undervisning.

Albin, Philip och Love läser “The Hobbit”

Advertisements

One comment

  1. Håller med dig! OBS dock att Dagens Nyheter inte klarar av att ta till sig denna positiva nyhet om svenska resultat i internationella sammanhang. Man förklarar de fina siffrorna med att svenskan är så grammatiskt lik engelskan, vilket också skulle förklara varför franska ungdomar är så dåliga på engelska. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s