Vi ska läsa – men vi får göra annat också

“Så varför ska vi då läsa litteratur? Inga enkla svar finns. Men att ha fantasi att förstå andra människors perspektiv är nödvändigt i en demokrati. Och den som inte har ett starkt språk blir ett lättare offer för ideologisk och kommersiell maktutövning.”

Ovanstående är ett citat ur artikeln “Unga läser mindre – ur böcker“. De två argumenten är solklara argument för att läsning av skönlitteratur ska vara del av skolans demokratifostran. Genom skönlitteraturen blir vi känslomässigt engagerade i människors livsöden; vi utökar vår förmåga att leva oss in i andras situationer och vi lär oss att se saker utifrån olika perspektiv. Genom lustfylld läsning utökas vårt språk genom omedveten inlärning, och därmed vår bildning – vi står oss bättre mot ideologisk och kommersiell maktutövning.

Jag tycker att statistik kring att vi i allmänhet läser mindre, inte trångsynt får ses som något negativt utan måste ses ur ett perspektiv där vi frågar oss vad är det vi gör istället. Om vi till exempel socialiserar via sociala medier eller spel, med nära och kära eller över nationsgränser, är väl också det något positivt ur demokratisynpunkt. Om vi gör saker nu som vi inte gjorde förut måste ju tiden för detta tas någonstans ifrån. Att spendera tid på internet betyder givetvis inte att vi behöver låta bli att läsa. Det är viktigt att ha inställningen att det ena inte behöver utesluta det andra. Kanske det är naturligt att vi läser mindre mängd skönlitteratur i en tid när vi istället spenderar tid på sociala aktiviteter på internet. Och om målet för läsningen är demokratifostran måste givetvis andra demokratifrämjande aktiviteter värderas på samma sätt som skönlitteraturläsningen. För övrigt måste man ju se till allt det positiva som internet och ny teknik innebär för vår läsning av skönlitteratur.

– Det är enkelt att köpa och låna böcker via nätet.

– Enkelt att komma åt recensioner via nätet.

– Genom sociala medier kan man enkelt få lästips och föra en diskussion kring böcker.

– Genom diverse referensverktyg kan vi enkelt slå upp nya ord eller annat vi undrar över medan vi läser.

– För den som ser lite dåligt är det oftast lättare att läsa på en läsplatta eller en Kindle.

Det är viktigt att vi i skolan uppmuntrar och hjälper våra barn och ungdomar till skönlitteraturläsning. Speciellt nu, när de genom internet ofta väljer att göra annat på sin fritid. Det här är lite av det vi gör på Montessoriskolan, för att uppmuntra till läsning av skönlitteratur:

– Varje morgon börjar med en halvtimmes tyst läsning av självvald skönlitteratur. Vi är väldigt strikta med att den här halvtimmen ska vara helt tyst och lugn så att alla får möjlighet att försjunka i sin bok. Man har möjlighet att välja att lyssna på bok, och man kan också välja att läsa på engelska. Vi tillåter endast skönlitteraturläsning, inte faktaböcker och heller inte serietidningar. Den här halvtimmen är en bra start på skoldagen då den ger en lugn start efter en kanske stressig morgonrutin. Vi ger ibland extra och särskilt stöd med läsningen under den här halvtimmen för den som behöver.

– Vi har en läsblogg där eleverna skriver recensioner och där de kan läsa vad kompisarna tycker om böcker. När det gäller recensioner av böcker som finns i skolans bibliotek så klistrar vi in en QR-kod på insidan av pärmen som leder till en kamrats recension på läsbloggen. Det är ofta mer intressant att läsa vad en kompis tycker, än en recension av någon okänd person.

– Vi försöker engagera vårdnadshavarna i att hjälpa till med att se till att deras barn alltid har en bok på gång. Vi påminner i veckobrev och vid föräldramöten. Vi är noga med att ungdomarna själva tar ansvar för att alltid ha en bok på gång. Lässtunden får inte användas till att leta bok. Om någon mot förmodan har glömt bok delar vi ut en antologi hellre än att låta eleven gå till till biblioteket. Lässtunden är till för läsning.

– Vi använder Google forms för att eleven lätt ska kunna skriva en bokrapport och för att vi ska få översikt över elevernas läsning. Elevernas svar på frågeformuläret hamnar i ett kalkylark som alla lärare  har tillgång till.

– Eleverna har när som helst under skoldagen (så länge det inte sker under en genomgång) möjlighet att sjunka ner i en bok för en paus.

– Vi har massor med soffor som man bekvämt kan sitta eller ligga och läsa i.

Något jag upplever som oerhört positivt på vår skola är att läsningen betraktas som något som inte är ämnesspecifikt. Alla lärare ansvarar för ett positivt klimat kring läsningen av skönlitteratur. Något som är lika självklart som allas lika ansvar inför demokratiuppdraget.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s