När eleverna får välja själva

Ikväll var jag inbjuden att göra en kort presentation vid Digitala Akademins nätverksträff på Nalen. Temat för kvällen var “”Nya erfarenheter – digitala lärresurser och nätbaserade verktyg”. Så här tyckte Max Entin (som satt i publiken tecknandes på en iPad) att jag framstod:

Jag var här för några år sedan och höll i en presentation kring hur öppna digitala lärresurser kan användas i undervisningen; för att göra undervisningen bättre och roligare, motivera eleverna, hjälpa elever med särskilda behov osv. Nu var det meningen att jag skulle göra någon slags uppföljning på detta. Jag bestämde mig för att den här gången för att belysa det hela ur elevperspektiv och kring frågan “Vilka digitala resurser använder eleverna när de får välja själva?”

Barn och ungdomar har ett avslappnat förhållningssätt till digital teknik, och detta beror på att de är uppväxta med digitala medier. De är vad man brukar kalla digitala infödingar (digital natives). Det är betyder dock inte nödvändigtvis att de har goda kunskaper kring vad nätet har att erbjuda och hur man ska hantera det. I många fall kanske det bara rör sig om att de använder Facebook och sms. Här har vi vuxna ett ansvar. I styrdokumenten står:

Jag tycker att det är viktigt att vi gör medvetna val i de verktyg vi arbetar med i skolan. Om de är så att målet är att eleverna ska ha lärt sig att använda modern teknik efter genomgången grundskola, måste det ju finnas en idé med att vi använder verktyg som de kan använda sig av även utanför, och efter avslutad skolgång. En annan anledning att använda öppna lärresurser är att det blir så mycket lättare att samarbeta med andra människor världen runt. Något som inte funkar när skolor använder stängda lärplattformar.

De exempel jag visade vid min presentation är alla exempel på hur elever har använt sig av digitala verktyg på eget bevåg. De flesta exemplen är från “Elevens val”. Alla är verktyg eleverna lärt känna genom att de använts i den ordinarie undervisningen.

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s