Att blogga i skolan

photo

Jag har under hösten hållit en Lärarlyftskurs i engelska för 1-3 lärare. Hela utbildningen har varit förlagd till internet genom nätseminarier. Det har varit fascinerande att se vad nära man kan komma varandra, trots att man bara träffas via nätet. Alla har under kursens gång varit oerhört generösa i att dela med sig av sina erfarenheter och tankar, och nyttan av att inspirera varandra har varit uppenbar. Vid ett tillfälle visade en av kursdeltagarna upp bilder från sin verksamhet genom sin klassblogg. Det blev så uppenbart vad bilder gör för berättandet. Emilia hade skrivit ett blogginlägg som berättade om hur hon använt sig av ankan Duncan i undervisningen. Projektet var väldigt lyckat och det blev än mer uppenbart att det var lyckat när man fick se bilder på elevernas första möte med den engelsktalande ankan.

Det här inlägget ska handla om användandet av bloggar i skolarbetet.

Skolan och speciellt klassrummet kan lätt bli en verklighet för sig. Genom bloggar kan utomstående få bättre insikt i skolvardagen och de kan bli liksom fönster in i skolvärlden. En blogg kan vara ett bra sätt att visa upp skolarbetet för till exempel föräldrar, beslutsfattare och media. Bloggar kan vara ett sätt för elever och pedagoger att visa upp sitt arbete, samtidigt som det blir en dokumentation av vardagen. Bloggar bidrar till transparens, och kan på så sätt medverka till en riktigare bild av skolverksamheten.

En annan viktig aspekt är att många elever själva bloggar, eller åtminstone rör sig på nätet. När vi använder bloggar och internet rör vi oss på elevernas egen arena. Vi rör oss dessutom utanför klassrummet och till och med kanske på ett globalt plan. Lärandet blir mer autentiskt. Genom bloggen kan man ge eleverna ökad frihet eftersom de kan ge sina bidrag när som helst och varifrån som helst. Klassrummet som fysisk plats minskar sin betydelse.

Om en grupp elever bloggar tillsammans kan bloggen bidra till samarbete och vi-känsla. “Vår blogg”. Bloggen kan dokumentera skolvardagen och därmed blir den gemensamma historien befäst. Elever som bloggar får dessutom träning i att uttrycka sig offentligt. De får scenvana.

Bloggar blir ofta inkörsporten för elever och pedagoger att uttrycka sig digitalt och få träning i att använda moderna medier såsom foto och film. Bloggandet blir också ett tillfälle att på ett verklighetsanknytet sätt lära sig mer om upphovsrätt.

Bloggande kan vara ett medel för formativ undervisning. Den kan vara ett forum för diskussioner där deltagarna får tillfälle till eftertanke och reflektion. Som lärare kan man få en god bild av elevernas utveckling och behov. Bloggen erbjuder ytterligare en kanal för feedback.

Att starta och upprätthålla en blogg behöver inte vara svårt och det finns många enkla och användarvänliga bloggverktyg. Innan man sätter igång kan det vara en god idé att tänka ut en strategi för hur bloggandet ska se ut. Vilka ska vara administratörer? Vilka ska bidra? Hur ofta/när? Hur gör man med film- och videohantering? Vem ska få kommentera? Vilket bloggverktyg passar oss bäst?

Jag tycker att man noga ska tänka sig för innan man gör för stora begränsningar i sin blogg. Att släppa in kommentarer utifrån kan många gånger vara mycket givande. Som till exempel när ungdomarna på vår läsblogg fick kommentarer av en skolbibliotekarie de aldrig träffat. Han uttryckte att det var väldigt bra för honom att få läsa vad de tyckte om olika ungdomsböcker, eftersom han kunda ha nytta va detta i sitt arbete. Något som gjorde att ungdomarna kände sig uppskattade och växte. Jag har många års erfarenhet av bloggande tillsammans med skolungdomar och inte en gång har det förekommit något negativt i kommentarfältet.

Som jag citerade i mitt förra inlägg: “Children are likely to live up to what you believe of them.” (Lady Bird Johnson)

Några bloggverktyg:

Blogger Klicka HÄR för instruktion.
blogger

WordPress
wordpress

Tumblr
tumblr

Exempel på klassbloggar:
Gunnesboskolan
Busiga barnen
Jamals kompisar
Folkparksskolans blogg
Tegelbobarn
Växer så det knakar
Alla i klassen kan
Detektiven Emil och vi
Montessoriskolan läser
Kul engelska
I vår kikare
I vår bokhylla
iPadpanelen
Elevens val vid Montessoriskolan
Emelie Öhrn 3 Gul
En första klassens blogg, year two!
Klass 1-2-3 blå Ullvi skola
IK 4-6

Hör gärna av dig om du har fler exempel på skolbloggar så lägger jag till dem i listan.

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s