”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” – en granskning av Skolverkets tolkning

I bifogad text gör jag en kritisk granskning av Skolverkets tolkning av lagtexten ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Jag vill ifrågasätta det som jag upplever som en stark koppling till en positivistisk vetenskapstradition, något som också visar sig i den förkärlek till det krasst mätbara som märks hos politiker och media i dagens skoldebatt.

Läs min text här: En granskning av Skolverkets tolkning av lagtexten ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”

721px-Sveriges_rikes_lag
Foto: Tage Olsin CC-BY-SA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s