En betraktelse utifrån Jonas Linderoths “Open letter to Dr. Ruben Puentedura”

I fredags spenderade jag en heldag tillsammans med IT-ansvariga i Göteborgs stad. Vi höll till i Center för skolutvecklings lokaler på Skeppsbron och temat för dagen var “källkritik”. Vi pratade om vikten av ett källkritiskt förhållningssätt i och med ökad digitalisering och nätanvändning. En av “snackisarna” i pauserna var Jonas Linderoths blogginlägg “Open letter to Dr. Ruben Puentedura” som publicerades samma dag. Jonas Linderoth är docent i pedagogik och spelforskare vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet.

I sitt inlägg ifrågasätter Linderoth Puenteduras påstådda koppling till IT-pedagogisk forskning. Han berättar att han genom sina studenter förstått att Puenteduras idéer är väldigt inflytelserika i svensk skola vad gäller implementeringen av IT i skolsammanhang (och då främst genom den så kallade SAMR-modellen). Linderoth belyser det faktum att Puentedura ofta utpekas som en av världens främsta forskare inom ämnet. När Linderoth utifrån intresse vill titta närmare på Puentadras forskning hittar han ingenting.

However, I could not find a single publication about the SAMR-model and not a single peer-reviewed article (or any other popular-scientific publication either) written by you. Instead all searches lead to slides, podcasts and videos.

Nog är det mycket märkligt att skolledare och lärare helt okritiskt sväljer hänvisningar till en forskning som av allt att döma inte finns. Hur kan det bli så? Puentedura omnämns av skolledare som en av världens främsta forskare inom området datorer i undervisningen och beslut kring skolutveckling fattas utifrån hans modell. I ett mailutskick från skolledingshåll beskrivs han enligt följande “”den mest kände personen i världen för sin forskning och sina teorier om hur man lyckas i den digitala skolan med 1t1 för lärare och elever”. Här hävdas också av samma personer att han är “fader till den utvecklingsmodell som stämmer väl med vår vision om hur vi ska använda IT som pedagogiskt verktyg” och “snart klättrar vi alla i Puenteduras SAMR-modell”. Det är genom det senare påståendena som jag ser det som att man kan man skönja ett eventuellt samband mellan Puenteduras modell och beslutsfattande kring IT-satsningar.

Vad gäller Puentaduras föreläsningar har jag fått följande beskrivning av en lärare som medverkat vid en sådan: “Föreläsningen var, utan underdrift, en av de sämsta jag har bevittnat: Ingen presentation av föreläsarens bakgrund, vare sig från moderatorn eller föreläsaren själv. Puentedura vände, under långa stunder ryggen mot sin publik, som han inte hade någon som helst kontakt med när han talade i en närmast upprabblande och utantillärd tirad, som mest bestod av exempel, och allt detta i ett mycket högt tempo. Mycket handlade om att tekniken förutsätter en annan syn på lärandet – men hur lärande går tilll preciserades inte, d.v.s att en definition av det som skulle omdefinieras inte preciserades. Det fanns heller inga möjligheter tilll att ställa frågor. I slutet meddelade han att han skulle stå kvar någon minut ifall någon ville ställa en fråga – och detta var allt.” När en föreläsare inte engagerar sig i sin publik och inte vågar/vill möta den i samtal kan detta bero på både okunskap inom ämnet och brist på engagemang. Enligt min erfarenhet är de flesta föreläsare, när de avslutat en föreläsning hungriga efter lyssnarnas frågor och kommentarer. I Puentadoras fall kan det givetvis röra sig om en tillbakadragen personlighet, men jag tycker ändå det kan anses som anmärkningsvärt att publiken inte bjuds in till samtal.

I fredagens arbete med källkritik ingick en övning där man i grupp fick i uppgift att granska diverse hemsidor vad gäller trovärdighet. Vi arbetade utifrån en samling speciellt utvalda sidor. Vissa seriösa, vissa oseriösa och vissa som är svåra att avgöra huruvida de är seriösa eller inte. En av sidorna som kan vara lite svårare att värdera är drogfritt.nu. Vid första anblick kan sidan upplevas som seriös och med gott syfte; vid närmare efterforskningar kommer man dock fram till att sidan drivs av scientologerna och är en sida där man uppenbarligen valt det allmänna motståndet mot droger som ett sätt att indirekt propagera för scientologerna och som ett sätt att skaffa finansiärer. Drogfritt.nu erbjuder också kurser och föreläsningar och deras tidning figurerar ofta på fikaborden i skolornas personalrum. Faktum är att ett stort antal skolhuvudmän i Sverige har anlitat scientologerna till att föreläsa för lärare och elever kring ämnet droger, ovetandes om att det är en religiös sekt som ligger bakom det hela.

Det slog mig idag att man kanske kan dra en parallell till Puentedura-fenomenet. Det är uppenbart att Puentedura engageras av skolor och kommuner runt om i landet, utan att hans brist på koppling till pedagogisk forskning ifrågasätts. Kommer vi att se samma slags uppvaknade i kommuner som anlitat Puentedura som hos de kommuner som för sent insåg att de anlitat en religiös sekt för utbildningsarbete kring droger?

En av deltagarna vid fredagens kurs påtalade att intresset kring Puentedura känns som någon slags masshysteri. Hur kan det bli så här? Framför allt med hänseendet till att vi har en skollag som hävdar att arbetet i skolan ska ske utifrån vetenskaplig grund. Hur kommer det sig att lärare och skolledare helt okritiskt sväljer både scientologisk propaganda och lögnerna kring Puenteduras anknytning till pedagogisk forskning?

För några veckor sedan läste jag ett inlägg på Facebooksidan för Skolsnack; “En podcast som granskar skolan ur ett lättsamt men seriöst perspektiv.” Sidan har över 4000 fans och är en kanal för publicering av intervjuer och samtal med gäster som alla har förankring i skolvärlden. Skolsnack har pratat med Ruben Puentedura. I Facebookinlägget kring intervjun skriver man följande:

Vi är så otroligt stolta över det här programmet! Under de senaste decenniet har Ruben Puentedura varit en central gestalt inom forskningen kring digitalisering och lärande.

Man pratar också om hur SAMR-modellen som Puentedura “introducerade i sin avhandling blivit mycket spridd, diskuterad och använd som ett sätt att beskriva sambandet mellan teknik och pedagogik.” Avhandlingen där Puentedura ska ha introducerat SAMR-modellen verkar av allt att döma inte finnas. Man undrar; vet arrangörerna av Skolsnack att så är fallet? Vet man, men väljer ändå att fortsätta sprida lögnen? Vet andra intressenter kring Pentadura att så är fallet och använder honom som en del i en noggrant utvecklad marknadsföringsbluff. Jag vill tro att så inte är fallet. Alltför många människor vars arbete jag respekterar figurerar i myten kring Puentedura.

Jag vill se demokrati och ett vetenskapligt förhållningssätt starkt förbundna. När hänvisningar till vetenskap missbrukas, såsom jag misstänker att de gör i Puenteduras fall är det mycket allvarligt och det blir därmed viktigt att det uppmärksammas.

Linderoth skriver:

[…] it is not okay to use the discursive power that comes with a PhD title (withholding that it is from another field) and referring to 10 years of research one claims to have made (that is not published) in order to gain a rhetorical power position.

Den enda vetenskapliga publication, i Puenteduras namn, som jag har lyckats finna på nätet är följande, och då i ämnet kemi: Fractal Modeling of Chemical Vapor Deposition and Related Systems.

Advertisements

5 comments

  1. Anledningen till att “Skolsnack” talar sig varm om Puentedura är enkel. Skolsnack är en produkt av RAU. RAU är väldigt insmetat med “Tänk Om”. “Tänk Om” är ju de som har pushat för Puenteduras SAMR-modell mest.

    T.ex är Kaj Malmros ordförande för RAU och Styrelseledamot i Tänk OM.
    RAU: http://www.ratsit.se/5568576564-Rektorsakademien_Utveckling_AB
    Tänk Om: http://www.ratsit.se/5566067855-TO_i_Sverige_AB

    Anledningen att “Tänk OM” har blivit så stora i Sverige, och därmed även Puenteduras SAMR-modell, beror på att de är smarta marknadsförare med färgstarka och, i debatten, tonstarka personer/konsulter som har spelat ängsliga skolledare och beslutsfattare ett spel. Sedan ska man inte glömma bort att “Tänk OM” i grund och botten är skapad av Rektorsakademien på uppdrag av Apple för att kränga datorer (1-1) till skolsverige.

  2. Upptäckte en sak till nu när jag kollade på skolsnack.se som jag inte har lyssnat på. Programledaren för skolsnack och nuvarande VD’n för RAU, Fredrik Svensson, grundade “Tänk Om” tillsammans med Kaj Malmros och Hans Renman. Så det är en riktig ankdamm kan man lugnt säga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s