Mark West om mobilt lärande – min rapport från “Lärandets nya landskap”

Första kammaren
Jag deltog igår vid en öppen hearing  kring digitalt lärande i Riksdagen, arrangerad av ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, lärarfacken, skolledarna och stiftelsen DIU. Arrangemanget har kallats “Lärandets nya landskap” och är en del av Framtidens lärande-konceptet. Hearingen efterföljdes av ett seminarium i SKL:s lokaler på Söder där två av talarna vid hearingen, Mark West UNESCO och Valeri Hannon OECD gjorde ytterligare presentationer.

Mark West har intresserat sig för insatser kring användningen av mobila enheter för lärande, främst i utvecklingsländer. Hans två föreläsningar hade lite olika inriktning, men man kan säga att den första bäddade väg för den senare. Vid den föreläsning han höll i Riksdagen presenterade han en rad fördelar med användandet av digital teknologi i lärandet. Bl a:
– lärande “anytime – anywhere”
– utökade gemenskaper
– sömlöst (semaless) lärande mellan olika enheter (molnet)
– utökad och mer jämlik tillgång till utbildning
– situationsbaserat lärande
– möjlighet för människor i konfliktdrabbade områden att få kontinuitet i sitt lärande
– utökade möjligheter för människor med särskilda behov
– administrativa fördelar

Men, fortsätter han, det finns aspekter vi måste till hänsyn till. Vi måste vara medvetna om HUR teknologin används. Den får inte vara målet, utan den ska bara vara ett redskap. Det är viktigt att man inte tror att det är själva teknikanvändandet som är framgången, det är HUR-frågan som är intressant.

I den presentation som följde vid det nästkommande seminariet berättade Mark West om sina erfarenheter kring mobilt lärande i Nigeria. Han började med att visa en bild på två kvinnor som satt och arbetade ute i det fria vid varsin elgenerator. Deras kunder var universitetsstudenter. Den ena kvinnan hade en kopiator och kopierade mot betalning, den andra kvinnan datorskrev handskrivna arbeten om det skulle vara så att någon av lärarna vid universitetet krävde att arbeten lämnades in i datorskrivet skick. Kvinnorna satt i ett torrt landskap under ett träd med brummande generatorer bakom sig och köande studenter framför sig. Detta blev en stark kontrast till den film Mark West visat under förmiddagen där Intel har gjort en visionär film om framtidens klassrum, helt teknikbaserat med bland annat 3d-skrivare. Användandet av teknik ter sig väldigt olika på olika platser i världen, på grund av olika förutsättningar. Jag tänker på mina besök i Namibia där lärare och skolledare är oerhört positiva till tekniken, eftersom man ser den som den stora, och i vissa fall enda möjligheten till snabb utveckling. Skriver mer om det HÄR.

Mark West belyste vikten av kvalitet i lärandet från en tidig ålder samtidigt som han berättar att 10,5 miljoner barn i Nigeria inte ens har tillgång till skola och att av de som får möjlighet att gå i skolan är det många som faktiskt aldrig lär sig läsa och skriva.

Och det är här det blir spännande. I kontrast till bilden med kvinnorna med generatorerna och till de 10,5 miljoner barnen som inte får gå i skolan så är det ett faktum att 50 % av Nigerias befolkning har tillgång till mobiltelefon. Och de används flitigt.

Det Mark West framhåller som sin viktiga ståndpunkt är att vi går mot en framtid där även de fattiga har mobila enheter, OCH att detta faktum bör vara en viktig del i all samhällsplanering. Mobilerna är en mycket viktig faktor för utvecklingen i fattiga länder.

Han gav flera exempel på hur pass internaliserade mobiltelefonerna är i Nigeria. Till exempel har du möjlighet att betala i så gott som varje affär med din mobiltelefon. Han berättade också hur folk läser hela noveller i sina mobiler. Den gammaldags typen av mobil, där du bara ser fyra rader åt gången. Han citerade också en elev som berättade varför han tyckte om sin mobil och svaret blev: “I like the mobile because it doesn’t shut down”. När elen stängs av så fortsätter mobilen att fungera.

Han berättade också om hur användandet av teknik (här mobiler) i undervisningen blir viktigt och självklart för både lärare och elever av den enkla anledningen att det inte finns något alternativ. Och om hur mobilerna inspirerar till innovation därför att de representerar möjligheter. “Excites learners and teachers alike”.

Mark West

Han framhåller det intressanta faktum att det inte finns något motstånd mot användandet av teknik därför att det inte finns något alternativ. “In Nigeria there is no resistance because there is no alternative”. West framhåller också det faktum att utbildning kring mobilt användande väldigt snabbt får spridning. När man hade satt upp en kurs för femtio lärare in användandet av mobilen i undervisning visade det sig att kunskapen snabbt nått tusentals.

Vilken kontrast det blir i förhållandet till mobil teknik hos oss i västvärlden jämfört med i många utvecklingsländer. Hos oss är det fortfarande är vanligt i många skolor att elevernas mobiler samlas in av läraren vid lektionens början, medan mobilerna på många andra platser i världen är den enda möjligheten till lärande.

UNESCO anordnar varje år en Mobile Learning Week med mål att utveckla möjligheter för användandet av mobil teknik för lärande. Årets tema är lärare och man kommer att titta på hur mobil teknik ska kunna användas effektivt i undervisningen.

Teachers are the pillars of education systems and their involvement is crucial to the viability of ICT in education efforts. This is particularly true as mobile technology jumps from the margins of education to the mainstream, from informal settings to formal ones and from small independently-funded projects to large government-supported initiatives. Without the support of teachers in their myriad iterations—including those who work with children, youth or adults—technology generally remains peripheral to teaching and learning.

Screen Shot 2014-02-06 at 08.06.26

 

 

Hearingen filmades av elever vid Nacka gymnasium.

Här kan du läsa om vad Jan Hylén har skrivit om UNESCO:s initiativ kring mobilt lärande.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s