Those Serendipity Moments

Horace Walpole

Serendipitet handlar om förmågan att ta till vara sådant vi snubblar över av ren tillfällighet. I det här inlägget funderar jag kring hur internet kan ge oss möjlighet att genom serendipityartade händelser få tillfälle att se mer av våra elevers förmågor än vad vi gör i den ordinarie skolvardagen.

Digitala medier innebär nya arenor för kommunikation. Jag är väldigt nyfiken på vad den här möjligheten kan tänkas innebära för relationen mellan elev och lärare, och om den kan tänkas innverka på möjligheterna för formativ bedömning. Jag upplever själv att jag vid flera tillfällen, genom sociala medier fått se sidor av elever som jag inte fått möjlighet att se inom ramen för det ordinarie skolarbetet, där de visar upp mycket mer sofistikerade förmågor än vad de annars har gjort i skolmiljön. Det kan röra sig om texter, bilder eller reflektioner; produktion på elevens eget initiativ i en hemtam omgivning. Jag tänker då att kanske är det så att internets kommunikationskanaler erbjuder ett sätt för elever att visa upp sina förmågor på ett mer rättvisande sätt än när detta ska ske inom tillrättalagda skoluppgifter.

När vi arbetar formativt med elever behöver vi ta reda på var de befinner sig för att kunna stödja dem i utvecklingen. Vi måste skapa möjligheter för dem att visa upp vad de kan. Det jag är nyfiken på är om internet, genom exempelvis sociala medier, möjliggör för tillfällen där elever genom att de befinner sig i en hemtam och avslappnad miljö får utökad möjlighet att visa upp sina verkliga förmågor. Om det skulle vara så att det ligger något i detta behöver vi låta faktumet påverka vårt sätt att utforma arbetsuppgifter i skolan.

Jag är nu som ett led i arbetet med min magisteruppsats ute efter exempel på när det jag beskriver ovan har skett. Alltså verkliga case. Jag skulle vilja be dig som har exempel på när du, tack vare internet, har fått se elever uppvisa förmågor som du kanske annars inte blivit varse i det ordinare arbetet. Om du har ett eller flera exempel, är jag jätteglad om du mailar mig och berättar. Du kan gärna berätta i korthet och sedan kanske jag får kontakta dig för att veta mer. Min mailadress är marie.linder@gmail.com. Jag är också väldigt tacksam om detta kan få spridas så mycket som möjligt så hjälp mig gärna med detta. TACK!

Du kan också välja att svara i kommentarfältet, men se då gärna till att jag får kontaktuppgifter om jag skulle vilja be dig berätta mer.

//Marie Linder

One comment

  1. Spännande ord att definiera! Jag har försökt undersöka hur Salience skapar mening hos elever. T.ex. “Det brinner!” inbegriper så mycket mer än fakta om brand. Det vill jag koppla till Networked Litteracy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s